MATZ KEIJSER

S-MÄRKT DELTIDSPOLITIKER

Dag: 7 september, 2015

07sep

Nytt politiskt ledarskap har vänt trenden!

Vart annat år presenterar Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) tillsammans med Stockholm Business Alliance (SBA) resultatet av en servicemätning av kommuners myndighetsutövning. Det presenteras i form av så kallad Nöjd Kund Index (NKI). Sedan 2007,