MATZ KEIJSER

S-MÄRKT DELTIDSPOLITIKER

Månad: juli 2018

20jul

Ökade resurser till fritids

De flesta barn på lågstadiet, och även många mellanstadieelever, är inskrivna på ett fritidshem. Det är en omtyckt och viktigt verksamhet för många barn och föräldrar, men under allt för lång tid har resurserna till