MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Alliansen säger NEJ – av principskäl!

Posted on

skola_10miljonerMan slutar aldrig att förvånas över den moderatledda alliansen! Idag hade de möjlighet att, utifrån Helena Proos förslag, tillföra 10 miljoner kronor till skolan för att rädda verksamheten och att förhindra att personal sägs upp. Men icke!

Bosse Reinholdsson (kd) menar att man av principskäl inte kan ändra i budget efter att den är tagen! Man häpnar! Reinholdsson är fullt medveten om situationen i skolan och ändå tycker han inte att våra barn och unga ska ha en fungerande skola att gå i!

Folkpartiet brukar vilja profilera sig som det enda skolpartiet och har så gjort under många år och i ett antal valrörelser. Men nte ens folkpartiets representant i kommunstyrelsen, Jenny Gavelin, ville stå upp för det hennes parti säger sig arbeta så hårt för – skolfrågor! Var det månne den moderata allianspiskan som ven den här gången – också?

Helena och Rolf Carlsson, andra vice ordförande i skolnämnden, argumenterade väl för varför pengarna behövs och hur de kan användas. Men att argumentera med den moderatledda alliansen i Enköping är som att hälla vatten på en gås!

Så viktiga är skolfrågorna och våra barn och ungdomars framtid för moderaterna och deras stödpartier! Då vet vi det!

Även till Miljö- och byggnadsnämndens äskande om 800.000 kronor till att förstärka budgetramen för att kunna bibehålla en god servicenivå gentemot medborgarna sa man från allianshåll nej till!

Här var argumentet, förutom desamma principskälen, att ordförande i nämnden och tillförordnad förvaltningschef ska ha sagt att ”man ska göra allt för att verksamheten ska rulla”!

Ja, men det är väl självklart att man säger så! Verksamheten måste ju fortsätta fungera. Frågan är väl bara med vilken kvalitet? Tjänstemännen på miljö- och byggnadsförvaltningen sliter redan idag hårt för att kunna ge god service till medborgare och företag i kommunen!

Risken är dock att man sliter ut sig. Redan idag är man underbemannade och är inne i en tuff rekryteringsprocess. Konsekvenserna av att man nu inte får de 800.000 kronorna blir att just risken för utbrända medarbetare och ökade sjukskrivningar är överhängande!

I slutet av förra året genomfördes något som gick under namnet Kundfokusprojektet som just tittade på och tog fram förslag för hur Miljö- och bygg ska öka sin servicenivå och göra förvaltningen mer tillgänglig. Detta har också formulerats i rena uppdrag, men nu blundar den moderatledda alliansen även för detta! Man häpnar!

God ekonomisk hushållning i all ära, men man får inte blunda för hur det påverkar verksamheterna och hur det drabbar medborgarna! Vart tog det sunda förnuftet vägen? Men som sagt – nu vet vi hur alliansen i Enköping resonerar!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.