MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Årskrönika 2014 – del 1

Posted on

arskronika_del_1Så var det då dags för årskrönika igen. Bered dig på ganska långa inlägg, men det är ändå enbart ett axplock av allt det som hänt under året – baserat på mina blogginlägg. Här kommer del 1 som täcker januari till mars – håll till godo!

JANUARI

Supervalåret 2014 inleddes med att Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven i en intervju tydligt gick ut med att han mentalt bestämt sig för valseger och att huvudmotståndarna i valet självklart var moderaterna.

Lokalt uppdagades att Vård- och omsorgsnämnden tillsammans med chefstjänstemän använt pengar som varit öronmärkta för kompetensutveckling för personalen till julbord. Nämndens ordförande Bo Reinholdsson (kd) menade att det inte drabbade verksamheten. Hur uteblivna kompetenshöjningsinsatser INTE drabbar verksamheten blir dock svårt att förstå.

Riksrevisionen konstaterar att den moderatledda alliansen privatiseringsiver och avregliringarna av bland annat järnvägen, elmarknaden och apoteken kostat skattebetalarna mångmiljardbelopp. Dessutom menade Riksrevisionen att regeringen brustit i och med att man inte gjort någon riskanalys i samband med utförsäljningarna!

Alliansen får interna problem när Björklund och Tobé tävlar om vem som ska bli alliansens kandidat till utbildningsminister i en eventuell kommande alliansregering. Björklund hävdar att skolan ska återförstatligas medan Tobé och moderaterna inte kommer att prioritera den frågan.

Den moderata riksdagsledamoten Lars Beckmans går i sociala media öppet ut med konspirationsteorier om bland annat att public service styrts av KGB. Jag ställde frågan till lokala moderatpolitiker om detta är en allmän moderat ståndpunkt men fick inget svar. Talande tystnad, eller…?

Socialdemokraterna går tidigt ut med satsningar på skolan i form av mindre klasser, fler speciallärare, läxhjälp till alla elever och investeringar i lärarna. Förslag som senare i valrörelsen också skulle presenteras av – jo då, inte helt oväntat – alliansen!

SD:s riksdagsman Kent Ekeroth blir utkastad från en krog efter att, enligt krogen, ha kränkt en kvinnlig gäst på ”ett extremt förnedrande sätt”. Ekeroth hävdar så klart motsatsen och menar att det enbart handlar om att han tillhör SD som var avgörande för vakternas agerande. Ännu en gång är en SD-politiker ”missförstådd” och ”feltolkad” och offerkoftan åker på. Taktiken skulle återkomma under året!

Alliansens skattesänkarpolitik, privatiseringsiver och misslyckade arbetslinje når nya bottennoteringar när infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (m) sålde ut stora delar av järnvägen och öppnat upp för vad alliansen själva kallar ”sund konkurrens”. Resultatet blir bland annat att SJ tvingas säga upp drygt 400 personer (arbetslinjen) och hur tågresenärer påverkats av Elmsäter-Svärds ”infrastruktursatsningar” bara här i Enköping är ju inte direkt någon hemlighet!

Privata aktörer inom näringslivet ger sig in i valrörelsen. Bland annat hamburgerkedjan Max som går ut med ett brev och en direkt uppmaning till de anställda att inte rösta på S på grund av att ”det vore en fullständig katastrof för oss och branschen och det kommer att få stora konsekvenser”. När det står klart för Max VD Richard Bergfors att brevet läckt ut försöker han avfärda det hela som ett intern skämt och säger därefter: ”Hade jag vetat att den interna informationen skulle läcka ut hade jag formulerat mig på ett helt annat sätt.” Ja, det är jag också övertygad om! Det här blev ju inte så ”MOMS-FILIBABBA” direkt!

Dåvarande finanskommunalrådet Anna Wiklund (m) hävdar att hennes sekreterare har samarbetssvårigheter och en ny sekreterare anställs, vilket innebar en kostnadsökning för kommunstyrelsekontoret med 500.000 kr/år. Detta samtidigt som andra förvaltningar går med underskott och tvingas skära ner på personal. När detta uppdagas i lokalpressen går moderaternas gruppledare Percy Westerlund och Bengt-Åke Gelin i försvarsställning och ifrågasätter den journalistiska kompetensen. EP:s två journalister ger svar på tal och skriver ”Att M tar så lättvindigt på hur skattepengarna används, att de känner sig nödgade att gå till motattack på detta vis när EP berättar om det för sina läsare, säger en hel del.” Även EP:s chefredaktör Roger Pettersson bemöter moderaternas kritik och skriver i sin ledare: ”Kanske inte så smart att skära ner på skolor, men öka på egna sekreterare när det är valår.” Det kan ligga något i det!

FEBRUARI

Oppinionsmätningarna kommer allt tätare och det står ganska snart klart att det finns en tydlig trend där alliansen tappar. Centern gör i början av februari sitt sämsta resultat på 35 år. Anledningen ska enligt experterna bero på att centern har tappat trovärdighet i de frågor som varit deras kärnfrågor och signum och tidigare lett till framgång – landsbygdsfrågorna. Skillnaderna mellan blocken är i februari 15,2% med c och kd inkluderade trots att de ligger under 4%.

Moderaterna i Stockholms Läns Landsting gjorde en Max och gick ut med ett öppet brev till unga anställda där man varnade dem för att rösta rött och att det skulle leda till att de ”får sparken”!

Den 6 februari presenterar Helena Proos ett ledamotförslag som ger 10.000.000 kronor mer till Enköpings skolor och att pengarna tas ur resultatutjämningsreserven! Tyvärr röstades förslaget ner i kommunstyrelsen 12 dagar senare med hänvisning från Bosse Reinholdsson (kd) som menade att man av principskäl inte kan ändra i budget efter att den är tagen! Inte ens fp som säger sig vara ett ”skolparti” kunde tänka sig stödja förslaget!

Den 15 februari besökte Stefan Löfven Enköping för att hedra Leif ”Blomman” Blombergs minne på något vi kallar Blommandagen. Sin vana trogen bjöd Stefan på en bra blandning av lugn, tydlig och förtroendeingivande retorik, som bygger på Socialdemokratiska grundläggande värderingar, med entusiasmerande och inspirerande glöd.

Den moderatledda regeringens skattesänkarpolitik håller på att haverera och man tvingas till nödlösningar. Skatten på alkohol och tobak höjs och finansminister Borg lägger förslag om att sänka studiebidragen. Anledningen till dessa ogenomtänkta förslag är att man fått kritik av väljarna för att man lånat pengar för att finansiera dessa skattesänkningar och nu drar man alltså till med dessa nödlösningar. Pinsamt!

Kommunstyrelsens plan- mark- och exploateringsutskott (PLEX) tog ställning till planprogrammet för Korsängsfältet. Helena Proos föreslog att det ska utredas om bowlingen kan inhysas i den del som ska byggas. Förslaget fick stöd från samtliga partier, men tyvärr fanns det vissa som raljerade kring om bowling ”verkligen är en sport” eller inte! Från S har vi hela tiden varit tydliga med att vi vill att bowlingen ska vara en del av det idrottsutbud som finns i vår kommun!

MARS

Den moderatledda alliansen blir allt tröttare och det blir allt tydligare i oförmågan att fatta beslut och istället tillsätta utredningar. Det gäller såväl i riksdag och landsting som lokalt i Enköping. Här säger man först NEJ till det Socialdemokratiska förslaget om att förstärka skolans budget med 10 miljoner kronor trots att man vet att skolan står inför stora problem med risk för personalminskningar. I det läget tillsätts en utredning som ska genomföras av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för att ”titta på hur det ser ut” inom vård och omsorg, social, skola och utbildning. Man tar sig för pannan!

Moderaternas ansikte utåt och tillika finanskommunalråd Anna Wiklund aviserar att hon kommer att lämna sina uppdrag innan valet i september. Kanske inte helt oväntat med tanke på opinionsläget och att hon i moderaternas provval hamnade på andra plats efter Jessika Vilhelmsson.

Dagen efter Wiklunds besked namngavs hennes efterträdare som, inte det heller helt oväntat, blev Ingvar Smedlund. Han skulle bli moderaternas lokala affischnamn och tog tydligen den uppgiften i valrörelsen på största allvar – så till den milda grad att många ställde sig frågan om han fanns på riktigt eller enbart som pappfigur i naturlig storlek!

Lokalpressen börjar spekulera kring valutgången i höstens val och i Bengt Johanssons tisdagskrönika den 11 mars kunde vi läsa följande: ” Vad händer nu? Vilda gissningar, förstås, men i dagsläget pekar mycket på att alliansen förlorar makten och att Smedlund blir oppositionsråd.” Det förekommer också en del taktisk ”psykning” i sociala media där Helena Proos riktar sig till Ingvar Smedlund och skriver ” Grattis! Du kommer att bli ett utmärkt oppositionsråd ” Smedlunds svar lät inte vänta på sig och han kontrade med: ”Det tror jag också, men vi får aldrig veta ” Idag vet vi!

Den relativt nyblivne centerpartisten Anders Wikman meddelar att han lämnar både sitt uppdrag som förste vice ordförande i utbildningsnämnden och även partiet! Han hintar samtidigt om att det kan bli en fortsättning på den politiska karriären inom något han kallar Nystart Enköping. Jaja, tänker många! Ännu ett försök att bilda ett lokalt parti i Enköping. Låt dem hållas så landar de i verkligheten den 14 september!

Fler moderater aviserar att de i och med valet i september kommer att kliva av sina uppdrag. Samtidigt målas en bild av Helena Proos upp som ”Rugbymorsan” som har stört chans att ta över finanskommunalrådsposten till hösten!

Förslaget om att bebygga bortre delen av Korsängsfältet upp mot Fanna-hållet förlorar i Kommunstyrelsen mot Helena Proos motförslag om att fotbolls- och rugbyplanerna ska bevaras. Helenas motförslag fick stöd från MP, V och C och i voteringen vann det förslaget med 9-6!

Vid Enköpings Arbetarekommuns årsmöte talade Ardalan Shekarabi. Självklart låg fokus på valrörelsen och Ardalan menade att en långsiktig och framåtriktad politik är det viktigaste. ”Vi måste visa på en tydlig politik som visar på hur det ser ut idag, vart vi är på väg och hur vi vill se det framtida Sverige!” Årsmötet beslutade också om vår lista till kommunfullmäktige där undertecknad hamnade på plats 8!

Den moderatledda regeringen lägger fram förslag om betyg i lägre åldrar i grundskolan. Man menar att betyg från år fyra ”gör skolan mer fokuserad på att eleverna ska lära sig mer och på att tidigare fånga upp den som riskerar att halka efter eller behöver extra stimulans.” Återigen sågar man lärarkåren vid fotknölarna och inkompetensförklarar dem. Att den samlade lärarkåren och lärarfacken skriker högt bryr sig inte utbildningsminister Björklund om. Antingen är han totalt lomhörd eller bara maktgalen!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.