MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Årskrönika del 3

Posted on

JULI

Det första halvåret som ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden var både händelserikt och spännande samtidigt som det ställdes allt högre krav på organisationen. Aldrig tidigare har så många bygglovsärenden kommit in till avdelningen och tjänstemännen jobbade för högtryck.

Bara några dagar innan jag själv skulle gå på semester fick jag meddelande om att både förvaltningschefen och bygglovschefen bestämt sig för att lämna förvaltningen för andra jobb. Här behövdes snabba lösningar för att inte tappa tempo. Täta kontakter hölls med kommundirektören Kenneth Holmstedt som, sin vana trogen, med lugn och stadig hand löste situationen genom interna rockader. Kenneths taktik visade sig var riktig fingerspitzengefühl!

Sjunkande kunskapsresultat i skolan debatterades ganska flitigt under denna semestermånad. Bland annat skrev Gabriel Heller Sahlgren, forskare knuten till Institutet för Näringslivsforskning (IFN) ett intressant inlägg på DN-debatt under rubriken ”Invandringens effekt på skolresultat kräver krafttag”. Allt fler förstå-sig-på:are inom skolfrågor konstaterade också att den tidigare regeringens skolpolitik fokuserat allt för mycket på betyg i lägre åldrar, betyg i ordning och uppförande samt lagt mer administrativt arbete på lärarna istället för att ge dem förutsättningar att göra det de är bäst på – att förmedla kunskap till eleverna. Vi Socialdemokrater var redan i valrörelsen tydliga med att göra investeringar i skolan för elevernas bästa. I mindre klasser och barngrupper. I fler och bättre betalda lärare och specialpedagoger. I upprustade skollokaler och läxhjälp för alla.. Det är fokus på elevernas bästa – ALLA ELEVERS RÄTT TILL KUNSKAP! Nu levererar vi också utifrån dessa löften!

AUGUSTI

Sociala media har blivit en plattform för näthat, spridande av ogrundade rykten och anklagelser. Mycket handlade om bristande integrationspolitik, men till största delen riktades det direkt mot olika invandrargrupper och de personer som står upp för ett öppet, solidariskt och medmänskligt Sverige. Även antalet direkta attacker mot flyktingförläggningar ökade där ett flertal sattes i brand runt om i vårt land. Det sas att SD hade ett ansvar för dessa illdåd då man bland annat publicerat adresser och kartor på platser där verksamheter redan var igång eller planerades.

2013 la vi Socialdemokrater fram ett förslag om allmän förskola för barn från 2 års ålder. Förslaget gick ut på att göra förskolan mer tillgänglig. I det förslaget fanns också med att skapa mindre barngrupper, lägre avgifter och investeringar i personalen samt att på längre sikt göra förskolan avgiftsfri. Detta förslag möttes då av den sittande regeringen i allmänhet och KD i synnerhet av stark kritik, där man talade om ”obligatorium och tvång”. I augusti skrev moderatledaren Anna Kinberg Batra och hennes partikamrat Anna König Jerlmyr en debattartikel i Aftonbladet och menade: ”Förskola och barnomsorg behöver bli mer tillgänglig. Vi vill att den allmänna förskolan utökas till att gälla från två års ålder i stället för dagens tre år. Det skulle innebära möjlighet till avgiftsfri förskola 15 timmar i veckan redan från det att barnet är två år.” Nu är det ju inte första gången, och förmodligen inte sista heller, som vi ser hur moderaterna plagierar Socialdemokratisk politik.

”Hagamannen” – dömd för våldtäkter, överfall och mordförsök – släpps fri och utsätts kort därefter själv för grov misshandel. Återigen hamnar sociala media i fokus där de personer som utfört misshandeln benämns som hjältar och de startas till och med en insamling till deras förmån. Det går inte att lösa våld med våld. Jag har svårt att förstå hur man kan sympatisera med en sådan handling oavsett vem den riktas mot. Samtidigt ställer jag mig frågande till hur vårt rättssystem fungerar där man först nekat ”Hagamannen” permission på grund av en allt för hög risk för återfall för att kort därefter släppa en våldsbenägen person på fri fot!?

SEPTEMBER

En treårig Syriansk pojkes livlösa kropp flyter iland på en strand i Turkiet. Bilden sprids över hela världen och borde blivit en väckarklocka för det stora flertalet om den risk människor på flykt undan krig dagligen utsätts för. Ändå ifrågasätts äktheten i bilden från flera håll och man menar att media ”bara vill sälja lösnummer”. Empati, solidaritet och medmänsklighet blir allt mer en bristvara i det land som en gång varit en förebild för övriga världen – i SVERIGE!

Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) tillsammans med Stockholm Business Alliance (SBA) publicerar resultatet av en servicemätning av kommuners myndighetsutövning . Det presenteras i form av så kallad Nöjd Kund Index (NKI). Efter att under de senaste tre mätningarna ha rasat i ranking gör nu Enköping ett trendbrott. Jag hävdar att det har med en ny politisk ledning i kommunen att göra, men får snabbt mothugg som påpekar att mätningen gjordes under 2014. Jag får helt enkelt krypa till korset och göra en pudel – men det bjuder jag så gärna på. Nu är det bara att jobba vidare mot än bättre resultat!

Än en gång sätts SD:s nolltollerans under lupp när representanter yttrar sina åsikter om flyktingsituationen. En SD-politiker i Åstorp, en kommunfullmäktigeledamot, skrev på sociala media: ”Kan ingen ställa sig på Öresundsbron med en kulspruta!” När media ställer frågan till SD:s pressekreterare hur Åstorppolitikern kommer att hanteras svarar denne: ”- Jag vill inte tolka hennes meddelande, men är det här vad det ger intryck av att vara så är det ingenting som vi kan acceptera. Spontant tycker jag det låter extremt olämpligt. Vi kommer att behöva ta kontakt med den här personen och fråga vad hon menar.” Kan det verkligen ha varit så svårtolkat?

Socialdemokraterna och Nystart Enköping presenterar sitt gemensamma budgetförslag SAMHÄLLSBYGGET ENKÖPING. Tre tydliga satsningar lyfts fram:

  1. Barn och unga – 12 miljoner kronor på lärarlönerna de närmaste tre åren det vill säga 4 miljoner per år.
  2. Mälarstaden Enköping – med bland annat utveckling av hamnområdet.
  3. Byggloven – kvalitetssäkring av handläggningstider för bygglov.

Innan det tredje kvartalet var slut hann jag också med att träffa Astma- och allergiföreningen i Enköping/Håbo. Ett intressant möte där jag tillsammans med en tjänsteman från miljöavdelingen samt Lene Juhlin (NE) från skolnämnden fick möjlighet att diskutera inomhusmiljön i våra skolor. Det finns mycket att lära om allergier och astma. Ett dolt handikapp som, trots att det är den snabbast växande folksjukdomen, det finns alldeles för lite kunskap om hos gemene man. Jag ser fram emot fortsatta diskussioner kring de här frågorna både tillsammans med AoA-föreningen, men framför allt inom politiken.

/Matz

 

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.