MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Årskrönika – del 4 av 4

Posted on

nyttar_2014Vi närmar oss slutet på året och så också vad gäller denna årskrönika. Idag tittar jag tillbaka på årets tre sista månader som även de var händelserika!

OKTOBER

Magdalena Andersson levererar en S-märkt satsning på 300 miljoner i form av ett ”Handslag med föreningslivet”. Satsningen är till för att stödja föreningslivet och stärka barns och ungdomars tillgång till idrott och friluftsverksamhet. Samtidigt presenterar vi Socialdemokrater ett förslag på en lokal satsning i Enköping på ett så kallat idrottsbibliotek där vi vill ge möjlighet både för barn och ungdomar, men självklart också för vuxna, att få låna utrustning för att kunna delta i någon idrottsaktivitet. Tanken är att göra det möjligt för den som vill prova på något nytt, men inte vill investera i utrustning innan man vet om det känns rätt samt att göra det möjligt även för familjer med begränsade ekonomiska möjligheter att låta deras barn få prova på att åka skridskor, skateboard eller någon annan idrott.

Den första partiledardebatten genomförs i TV och det märks tydligt att moderatledaren Fredrik Reinfeldt känner sig pressad efter de senaste opinionsmätningarna. Det blir till en början mycket hätsk debatt där härskartekniker presenteras i parti och minut. Trots att borgarna envisas med att avbryta oppositionspartiernas företrädare lyckas ändå Stefan Löfven med träffsäkerhet ställa moderatledaren mot väggen bland annat när han levererar uttalanden som: ”Det är synd att påstå att någon ljuger, men Fredrik Reinfeldt – du har en väldigt flexibel inställning till sanningen!” Efter pausen blir det något lugnare. Reinfeldt visar prov på att han står fast vid sin människosyn som han beskrivit i sin bok ”Det sovande folket” när han säger:  ”Mer kvar av lönen ökar viljekraften att arbeta.” Underförstått påstår Sveriges statsminister att de som idag är arbetslösa och sjuka inte VILL arbeta och de som har jobb riskerar att inte vilja jobba om de inte får mer i lönekuvertet!

Fullmäktige denna månad blir en fingervisning av hur olika partierna ser på bevarandet av Bryggholmen. Magnus Ahlkvist (V) ställer en interpellation till Anna Wikllund (m) och frågar vad den politiska majoriteten egentligen vill med Bryggholmen, men får inget svar. Wiklund väljar att, som katten kring het gröt, undvika att ”bränna” sig! Helena Proos (S) redogjorde för att hon under sina fyra år som oppositionsråd varit medbjuden till diskussioner med stiftarna och styrelsen för Bryggholmsstiftelsen. I dessa möten, som Enköpings kommun vid flertal tillfället varit initiativtagare till, har man diskuterat hur man bevarar detta kulturvärde som bebyggelse på Mälarens öar har. ”Jag blir otroligt förvånad när vi nu intar denna passiva ställning och säger att ‘Vi har inget ansvar’! Jag tycker det känns ohederligt av oss!” menade Helena.  Bengt-Åke Gelin (m) gick upp i talarstolen och formulerade följande lågvattenmärke: ”Om nu LO avstår en del av de miljoner man tänker satsa på stöd i valrörelsen till en del partier så kanske det kunde lösa sig det här på något vänster.” Men han fick svar på tal från Anna-Lena Eriksson (S) som med sin sedvanliga träffsäkerhet kortfattat svarade: ”Du ska inte blanda in partibidrag i det här. För då kanske vi ska prata om var moderaterna får sina partibidrag ifrån också!

Att resultaten i svensk skola rasat i internationella mätningar skulle i slutet på året visa sig stämma. Dock fanns signalerna redan tidigare och vi Socialdemokrater presenterade därför förslag på hur vi skulle kunna hjälpa de elever som var i behov av stöd för att nå kunskapsmålen. Vi vill införa lovskola från årskurs 7. Vi var drivande vad gällde att införa sommarskola i vår kommun och nu vill vi ta nästa steg. Elever från år 7 och uppåt ska få möjlighet att plugga upp betygen. Denna möjlighet ska inte enbart erbjudas någon vecka på sommarlovet utan ska erbjudas under skolans alla lov om behovet finns.

Jag och flera politiskt aktiva med mig genomgår en mycket bra och givande tillgänglighetsutbildning där vi fick prova på hur det är att vara synskadad och rullstolsburen. Att detta ligger mig varmt om hjärtat är ingen hemlighet då jag lämnade in en motion i slutet av 2012 om just tillgänglighetsfrågor. Motionen har ännu inte besvarats trots att det gått drygt ett år, men det är mer regel än undantag det drar ut på tiden innan vi från oppositionen får våra motioner behandlade!

Moderata företrädare runt om i landet visar sitt missnöje med de sjunkande oppinionssiffrorna och lägger stor del av skulden på sin partisekreterare Kent Persson samtidigt som Fredrik Reinfedlt målar upp en bild av sig själv som ”stridshingst”! Kommentar överflödig!

Enköping rasar i SKL:s mätning av Nöjd Kund Index vad gäller hanteringen av bygglovsärenden. Den nedåtgående trenden har pågått sedan 2007, men åtgärder från den borgerliga majoriteten för att komma till bukt med detta lyser med sin frånvaro. I elfte timmen tillsätts en projektgrupp under rubriken ”Kundfokus”. Vi Socialdemokrater föreslår bland annat att Enköping, i likhet med många andra kommuner, ska kunna erbjuda det som går under namnen ”bygglov över disk” eller ”bygglov direkt”.

Moderaterna håller stämma i Norrköping under parollen ”Alla behövs”. Slående likt den slogan vi Socialdemokrater hade i senaste valrörelsen – ”Alla ska med”. Men det har vi lärt oss vid det här laget att m gärna sneglar på oss och plockar russinen ur kakan. Partisekreterare Kent Persson får chansen att visa upp sig. Hans tal till församlingen är ordentligt tillrättalagt och följer den av moderaterna utstakade linjen sedan 2006 om att skattesänkningar ger fler jobb. Allt för att slicka såren efter den svidande kritik han fått utstå den senaste tiden. Det känns också väldigt tillrättalagt när hela församlingen efter Perssons tal reser sig och ger honom en stående ovation! Avsaknaden av nya politiska idéer och visioner blir dock tydlig från de ”nya” moderaterna och de verkar trots allt ganska nöjda!

Dogges tidigare beskrivning av hur välfärdslandet Sverige raserats bekräftas i en Kanadensisk larmrapport. Det Sverige som varit ett föregångsland vad gäller välfärd och folkhälsa har sedan 2006 rasat i internationella jämförelser! De tidigare framgångarna har, enligt rapporten, bland annat berott på att Socialdemokratiska regeringar tillgodosett befolkningen med ekonomisk och social trygghet genom bland de högsta offentliga utgifterna som lagts på barn, unga och äldre, arbetslösa och handikappade. OECD menar i sin tur att svenskarnas stöd för välfärdsstaten, sedan den borgerliga regeringen tillträdde 2006, har rasat med 15 procent och låg i fjol på 58 procent.

Besparingskraven och nedskärningarna inom skolan i Enköping är ett faktum. Borgerliga representanter i skolnämnden uttalar sig i EP. ”Det är fruktansvärt om skolnämnden måste göra de här besparingarna”! menar folkpartisten Katarina Zeste. Nämndens ordförande Monica Avås (m) påstår att hon ”inte vet” hur man kommit fram till de siffror som redovisar ett stort underskott för 2014 och säger vidare: ”Det kan få förödande konsekvenser med upp mot 55 tjänster som ska bort!” Avås menar också att hon inte var ordförande för nämnden när budgetprocessen startade i våras och försöker i och med det frånsäga sig allt ansvar. Avås har visserligen varit ordförande en kort tid, men hon tillhör moderata partitoppen i Enköping. Att då påstå att man inte känt till förutsättningarna under budgetarbetet kan bara inte stämma överens med verkligheten! Någon form av överlämning måste ju ha skett när förre ordförande och Monica Avås partikamrat Ingvar Smedlund lämnade över stafettpinnen till henne!

NOVEMBER

Efter Uppdrag gransknings reportage om friskolor debatteras ämnet hårt i media. Stefan Löfven kritiserar den moderatledda regeringen och menar att man under sina sju år vid makten inte gjort något åt problemet med att friskolorna väljer vilka elever man vill ha på skolorna. Han menar vidare att den fria etableringsrätten skapat det vi idag ser hända inom skolan. Löfven säger också: ”Det är inte så att det här handlar om ett företags rättighet att starta en skola, det är barnens och ungdomarnas rätt till utbildning som ska stå i fokus.

Svergiedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson får en tårta upptryckt i ansiktet! En vecka tidigare blev en Socialdemokratisk fritidspolitiker i i Nordmaling misshandlad i sitt hem. Även i Enköping utsätts politiker för hot! Siffror visar att hot och våld mot politiker har ökat lavinartat de senaste åren. Vi lever i ett civiliserat och demokratiskt samhället där det råder åsikts- och yttrandefrihet. Därmed inte sagt att man måste acceptera det som framförs som åsikt eller formuleras i tal och skrift! Men att gå från åsiktsskillnader till våldshandlingar kan aldrig accepteras. Inte ens när det görs med en tårta!

Anna Wiklund sitter i ”heta stolen” på Godmorgon Enköping och får frågan: ”Om du blev tvungen att låta en politisk motståndare styra Enköping vem skulle det vara?” Svaret blev Helena Proos. Detta fick några att reagera ganska starkt! Personligen tycker jag inte att det var så konstigt utan att det helt enkelt var ett ganska självklart svar. Jag har svårt att se någon annan ta över som finanskommunalråd efter valet 2014!

Som svar på Fredrik Reinfeldt ständiga fråga om regeringsalternativ gick Stefan Löfven ut och talade om att Socialdemokraterna kommer att gå till val som ett parti och öppnade upp för samarbete över blockgränserna. Rent ryggradsmässigt kom fnysningar från de moderata stödpartierna där folkpartiledaren Jan Björklund pratade om ”snömos” och KD-ledaren Göran Hägglund uttryckte det i termer som ”mellanstadiedisco”! Annie Lööf var också snabb att döma och uttryckte sig enligt följande: ”Stefan Löfven är en mycket ensam man!” Ensam är stark, brukar det ju heta. Att ingå i en så kallad allians har ju bevisligen inte garanterat att en fyrklöver är starkare! Center och KD fortsätter balansera på 4%-spärren och folkpartiet tappar väljare! Stödpartiernas egen politik får hela tiden ge vika för den moderata ångvälten!

Både Mariè Karlström (S), andre vice ordförande i nämnden, och Tomas Rådkvist (Mp) försökte i fullmäktige att få ordförande för utbildningsnämnden Stefan Sundbäck (m) att bemöta den kritik nämnden fått från revisorerna, som på punkt efter punkt underkänner nämnden och gymnasiet, och inte bara lägga revisionsrapporten till handlingarn. Sundbäck får också möjlighet att besvara kritiken i en artikel i EP. Men det förblir tyst – tyst som i kyrkan! Hans partikamrat Monica Avår menar nu, efter att tidigare ”inte vetat”, att ”skolan ju faktiskt fått en uppräkning med 2,5% av sin budget jämfört med i år”. Dessutom menade hon att nu måste förvaltningen och personalen ute på enheterna börja ”tänka utanför boxen”! Där kom det igen! Avås patentlösning på alla problem!

Socialdemokraterna i Uppsala län fastställer sin riksdagslist där Ardalan Shekarabi blir förstanamnet. Vår egen Jesper Englundh intar plats 7. Ytterligare tre personer från Enköping finns med på riksdagslistan. På 16:e plats hittas Majlene Ahlgren – ordförande för LO-distriktet Mellansverige och landstingspolitiker. Marié Karlström, fullmäktigeledamot och andra vice ordförande i Utbildningsnämnden, står på plats 26 tätt följd av undertecknad på plats 27.

”Jag är nöjd nu” skriver Claes de Faire, chefredaktör på tidningen Resumé och riktar skarp kritik mot förslaget om ett femte jobbskatteavdrag. Detta blir upptakten till en het debatt kring moderaternas övertro på skattsänkningar och hur välfärden monterats ned i Sverige under den moderatledda regeringens tid vid makten! Moderata företrädare låter sig inte påverkas av kritiken från allmänheten.  Maria Abrahamsson, moderat riksdagskvinna, skerv på Twitter: ”Kommer hem och slår på Gokväll. Där i TV-rutan sitter en för mig okänd man och föraktar regeringens sänkta skatter. Det är modernt nu.” Det verkar inte bättre än att det är precis så moderaterna tolkar den allmäna oron för urholkningen av välfärden. De tror att det är en pågående trend som de dessutom hoppas ska gå över lagom till valet!

DECEMBER

Konjunkturinstitutet presenterar en rapport om effekterna av den sänkta restaurangmomsen. KI säger att lönesumman ökat med 4%, vilket motsvarar att antalet sysselsatta i restaurangbranschen ökat med 4.000 årsarbeten. Dock hissar KI en liten varningsflagg när de skriver: ”Osäkerheten är dock stor kring om det ökade antalet timmar består i fler sysselsatta och/eller en ökad medelarbetstid.” I klarttext skriver de alltså att det inte går att säga om det är fler i arbete eller om det är de som redan är anställde som arbetar mer! Reformen har kostat 5,4 miljarder kronor vilket skulle innebära att varje jobb, om det nu stämmer med 4.000, har kostat 1,35 miljoner kronor! Nog hade väl pengarna kunnat användas på ett ur välfärdsmässigt perspektiv effektivare sätt. Men moderaterna hävdar att det är ”ordning och reda i ekonomin”!

PISA-resultaten för svensk skola visar på att vi nu tillhör bottenskiktet! Utbildningsminister Jan Björklund håller ändå fast vid att det är Socialdemokraternas fel! Moderata riksdagskvinnan Cecilia Brinck skrev en debattartikel i EP, och upprepade vad Björklund sagt på presskonferensen, när hon menade att: ”…eleverna i undersökningen (som gjordes i mars 2012 bland elever som då gick i nian) gått alla sina nio år i den socialdemokratiska skolan med de gamla läroplanerna och de gamla betygen.” Även den lokala folkpartisten Jenny Gavelin menar i fullmäktige att de usla resultaten beror på ”flumskolan” med ”luddiga mål” och att det för de elever som ingick i mätningen var den gamla läroplanen som gällde! Tydligen har ingen av dem insett att vi sedan 1980 haft läroplaner och betygssystem som tagits fram av borgerliga regeringar! När jag nämnde detta för Gavelin i en replik i fullmäktige var hon svarslös! Skrämmande!

Finanskommunalrådet Anna Wiklund (m) uttalar sig i en intervju på TV:s ABC om nedskärningarna i skolan och menar att det är dåligt ledarskap som är orsaken till att man nu hamnat i denna situation och lägger därmed all skuld på tjänstemännen! Något eget ansvar har hon tydligen inte och inte heller hennes partikamrat Monica Avås som i sitt uppdrag som ordförande i skolnämnden är ytterst ansvarig för verksamheten!

Både i valrörelsen 2006 och 2010 beskyllde alliansen Socialdemokraterna för att antalet förtidspensionerade hela tiden ökat. Försäkringskassan presenterar en rapporten som visar att för gruppen medborgare i åldern 16-29 har antalet förtidspensionerade ökat med hela 42% under den moderatledda regeringens tid vid makten! 13.000 unga per år som går direkt in i förtidspension med passivitet och risk för missbruksproblematik och psykisk ohälsa som följd! Detta är alltså utöver de som ingår i den ungdomsarbetslöshet som råder i landet! Ännu en en rapport – den här gången från arbetsmarknadsinstitutet IFAU som visar att avgiftssänkningen för unga anställde de första två åren 2007-08 kanske gav mellan 6.000-10.000 nya jobb och kostade 10 miljarder per år. Kostnad per jobb om man räknar lågt landar på 2.000.000 kronor! 2009 ökade den årliga kostnaden till 17 miljarder per år och har alltså hittills kostat totalt 105 miljarder kronor! Dessutom menar IFAU att det inte går att se om det skapats några fler jobb. Om detta stämmer har alltså varje enskilt jobb kostat 10,5 miljoner kronor! Det har gått snart åtta år med den moderatledda regeringen och gång efter annan kommer rapporter och forskningsresultat som visar på att deras politik kört fast och kostar oss skattebetalare i form av hög arbetslöshet, sämre resultat i skolan och en urholkad välfärd!

Vid årets sista fullmäktige hade mina partikamrater Mårten Wedebrand och Jesper Englundh en motion om att kommunen ska införa så kallade QR-koder för sevärdheter vi har runt om i kommunen. Till en början svarade den moderatledda majoriteten, som vanligt, med ett reflexmässigt NEJ! Till största delen berodde det nog mest på att man inte förstått möjligheterna eller tekniken. När så Mårten och Jesper på ett föredömligt sätt förklarade detta i fullmäktige gick tekniska nämndens ordförande Bengt-Åke Gelin (m) upp och yrkade återremiss. All heder åt honom! Kanske var det den stundande julledigheten som fick Gelin att agera jultomte och dela ut en liten julklapp i förväg. Nu hoppas vi att motionen går igenom och att vi får en ”smart” kommun!

Det politiska året avslutades med en stödmanifestation mot nazism och rasism efter det som hände i Kärrtorp. Initiativtagare till manifestationen var Per Markus Risman (V), som också var inledningstalare på Stora Torget där ett drygt hundratal personer hade samlats. Då två andra talare tvingats lämna återbud fick Helena Proos med kort varsel ställa upp som talar och gjorde det med bravur och sa bland annat ”De som använder våld är de som inte längre har några argument. Vi kommer aldrig behöva använda våld!

Så går vi då snart in i supervalåret 2014 med både val till europaparlamentet, riksdag, landsting och kommun. Jag ser verkligen fram emot detta år. Det är alltid spännande med val och den här gången känns det extra spännande. För tillfället känns det som om vi Socialdemokrater har vind i ryggen om man ser till opinionssiffror och det ökade engagemanget från medborgare. Därmed inte sagt att man kan sätta sig ner och känna sig nöjd. Det är mycket och hårt arbete som ligger framför oss och det kommer att bli en tuff valrörelse där vi Socialdemokrater måste bli tydliga och få ut vår politik och visa på de politiska och ideologiska skillnaderna. Nu är det upp till kamp som gäller!

GOTT NYTT ÅR!

/Matz

2 thoughts on “Årskrönika – del 4 av 4

 • Jan Ekman 6 januari, 2014 at 23:21
  Reply

  Matz och Magnus Ahlqvist är två skickliga bloggare från oppositionen. Väntar på någon konkurrent från Alliansen, det behövs. GOD FORTSÄTTNING och tack Roland för denna sida!

  • Matz Keijser 6 januari, 2014 at 23:31
   Reply

   Tack Jan för kommentaren och jag ser också fram emot någon aktiv bloggare från den borgerliga sidan.

   Hälsningen till Roland får du nog skriva på hans sida!

   /Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.