MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Beslut om ny simhall i juni!

Posted on

Vi kommer att kunna fatta ett beslut om att bygga en ny simhall, bakom Bahco-hallen på andra sidan Skvalbäcken, på kommunfullmäktige i juni. Det finns en majoritet för det genom Socialdemokraterna, Nystart Enköping och Vänsterpartiet!

Det tidigare förslaget om att bygga i Gånstabacken ratades av M, C, MP och L och man begärde ytterligare utredning vad gäller placeringen. Deras eget förslag är att bygga på den befintliga parkeringen vid Idrottshuset.

Vi har under hela processen varit tydliga med att det är viktigt att de verksamheter som finns i Idrotttshuset inte ska drabbas under byggtiden. Med det förslag vi lägger nu behöver inte heller en ny parkeringslösning ordnas under byggnationen.

Det moderata oppositionsrådet Ingvar Smedlund har på partiets facebook-sida lagt upp en så kallad videoblogg där han bland annat menar att det är samordningsvinster vad gäller energibesparing om man placerar en simhall på parkeringen. Med den placering vi nu lägger fram blir det ingen skillnad. Även här blir det vinster genom att kunna nyttja överskottsenergi från ishallen.

Smedlund hävdar också att personalkostnaderna skulle bli lägre med deras förslag, men i och med att båda förslagen innebär separata byggnader kommer bemanningen bli densamma – alltså inga skillnader där heller!

Det slutliga argumentet från Smedlund att man som besökare ska slippa gå så långt. Avståndet mellan Idrottshuset/Bahco-hallen med vårt förra förslag, i Gånstabacken, var ungefär 600-700 meter. Man framförde även då argumentet att det var långt att gå. Men nu, med förslaget bakom ishallen, blir sträckan uppskattningsvis dryga 100 meter från Idrottshusets entré.

Förslaget från M, C, MP och L innebär också att en ny detaljplan måste tas fram då den nuvarande planen inte ger möjlighet att bygga på parkeringen. Vårt förslag däremot, med placering på andra sidan Skvalbäcken, är utpekat i plan för just idrottsändamål, där byggnationen kan påbörjas direkt efter beslut.

Oppositionens förslag skulle alltså innebära ytterligare fördröjning i väntan på att en ny plan tas fram. Så det blir väl lite som Smedlund själv säger i sin videoblogg: ”Det är inte alltid 1+1 blir 2.

Självfallet skulle vi gärna vilja se en så bred politisk överenskommelse som möjligt för att få ett stopp på allt utredande som pågått allt för lång tid nu och istället komma till skott med byggnationen. Och nu finns alltså förutsättningar för att ett beslut kan fattas i fullmäktige i juni!

Här kan du höra en intervju med Helena Proos från dagens sänding av P4 Uppland. (gå in 35 sekunder på sändningen för att hamna rätt direkt)

/Matz

6 thoughts on “Beslut om ny simhall i juni!

 • Tomas Rådkvist 17 mars, 2016 at 22:57
  Reply

  Det blir avsevärt högre med ert förslag eftersom det inte går att bygga ihop, vilket är avsikten med vårt förslag. Det rör sig om 2-4 miljoner/år som ni kastar bort genom att lägga badet bortom bäcken, ett kompromissförslag som inte har några andra fördelar än att det blir lite mindre rörigt under byggtiden.

  Tänker ni så kortsiktigt och struntar i vad föreningarna vill?

  • Matz Keijser 20 mars, 2016 at 10:53
   Reply

   Tomas, i höstas påstod du att det skulle bli 10 miljoner kronor dyrare per år att bygga simhallen i Gånstabacken, jämfört med på att bygga den på idrottshusets parkering (EP 30/11). Nu påstår du plötsligt att det skulle bli 2-4 miljoner kronor dyrare per år att bygga simhallen vid ishallen, än på parkeringen. Betyder det att dina tidigare uppgifter var tagna ur luften, eller kan du förklara varför du anser att vi sparar 6-8 milj kr/år på att bygga vid ishallen jämfört med i Gånstabacken?  
    
   Kanske kan du då också förklara varifrån du får uppgiften om att det skulle bli 2-4 milj kr dyrare per år att bygga simhallen vid ishallen, jämför med på idrottshusets parkering?

   Tjänstemännen som utrett frågan anser nämligen inte det. Eftersom simhallen i samtliga olika alternativ byggs i ett separat hus på annan plats, anser tjänstemännen att personalkostnaderna blir desamma oavsett var simhallen byggs. Vet inte om det bara är jag som blir förvirrad av dina beräkningar som saknar stöd i kommunens egna utredningar. Du har ju tidigare påtalat vikten av saklighet så du får gärna redovisa var du tagit dina siffror från.
    
   Om jag ska tolka din tankegång välvilligt kan man säga att om man nu bygger simhallen på parkeringen och i framtiden (som det varken finns beslut eller ens konkreta förslag om) skulle riva nuvarande idrottshus och bygga ett nytt som länkas samman med den nybyggda simhallen – ja, då skulle man kunna få vissa samordningsvinster. 

   Hur du lyckas konkretisera detta hypotetiska resonemang till en besparing på just 2-4 milj kr/år får du gärna förklara. Ska jag vara lika hypotetisk som du, kan jag lika gärna påstå att vi då kan bygga det nya idrottshuset vid ishallen och länka samman det med simhallen där. Där finns det mer plats och då slipper man också riva bowlinghallen, som annars ryker i ditt förslag.      
    
   Du skriver också att det kan bli ”lite rörigt under byggtiden”. Sanningen är att idrottshusets parkering i ditt förslag försvinner för alltid! Alla som ska besöka er ny simhall på idrottshusets parkering, liksom ALLA besökare till idrottshuset/bowlingen, måste i ditt förslag i all framtid parkera ute på fältet bortom ishallen (som du tycker är för långt att gå till om vi bygger simhallen där).

   Under den ca 3,5 år långa byggtiden kommer idrottshusets entré att vara en byggarbetsplats med byggstängsel framför. När vi sedan i ditt förslag med pompa och ståt inviger vår nya fina simhall på parkeringen ska vi genast sätta upp nya byggstaket och riva idrottshuset för att länka samman en ny byggnad med den simhall vi just invigt. Den byggprocessen lär väl ta uppemot två år, så ”lite rörigt” handlar alltså om minst 5,5 år sammanlagt. Låter det vettigt att göra en av Enköpings mest besökta platser (bara den nya simhallen lär locka ca 200.000 besökare per år) till en byggarbetsplats i 5-6 år?      
    
   Förresten, hur vet du vad föreningarna vill? Baserar du det på den föreningsträff ni bjöd in till dit fem (5) av Enköpings alla föreningar kom, och där åsikterna varierade? Vet du till exempel vad bowlingklubbarna anser om att du vill riva bowlinghallen? Hur har du tänkt att lösa den frågan?

   Om du ändå svarar kanske du kan förtydliga miljöpartiets konstaterande om att det är positivt att det finns en detaljplan för idrottshusets parkering. Det är förvisso sant. Men ni glömde berätta att den detaljplanen säger att det är BYGGFÖRBUD på parkeringen, och att en ändring av den detaljplanen riskerar att överklagas och försena bygget ytterligare.  
    
   Jag ser fram emot dina svar, Tomas.

   /Matz

 • Johan Öberg 18 mars, 2016 at 17:04
  Reply

  Jag har en fråga till (S). Ni kom väl överens om att låta tjänstemännen utreda 2 givna alternativ: Gånstabacken (SNE’s alternativ) och i anslutning till Idrottshuset (oppositionens alternativ). Ni kom även då överens om att det förslag av dessa 2 som tjänstemännen förordar, skulle den andra parten acceptera. Nu har SNE alltså kastar fram ett tredje(!) alternativ. Hur kan det komma sig att ni bryter den överenskommelse som gjordes för att bryta dödläget?

  En fråga till. Om det nu är så praktiskt att ha simhallen separerad från Idrottshuset, varför byggdes då inte Idrottshuset från början som en separat enhet från badhuset?

  Två enkla frågor som jag hoppas Matz kan besvara.

  //Öberg

  • Matz Keijser 20 mars, 2016 at 11:07
   Reply

   Johan, det stämmer att vi var överens om att båda parter skulle acceptera tjänstemännens förslag, om deras utredning förordade det ena eller det andra alternativet. Nu gjorde de inte det.

   De konstaterar att alternativen är jämförbara både när det gäller kostnader och byggtekniska aspekter. Det innebar att M och C fortsatt föredrog att bygga simhallen på parkeringen, medan S och NE inte vill det. Även om du har en egen åsikt i frågan, hoppas jag att du respekterar att vi har en annan.

   Din fråga är då hur vi kan föreslå en kompromiss. Är det verkligen så tokigt? Om en majoritet inte vill bygga på parkeringen är det väl ändå en definition av demokrati att en majoritet alltid är större än en minoritet, även om du inte tycker som majoriteten?

   Alltså skulle vi kunna stå på oss och föreslå ett bygge i Gånstabacken, som var det andra alternativet. Är det då så dumt av oss att försöka bryta dödläget? Vill du hellre att vi ska stå fast vid Gånstabacken? Kan du inte se en vits med att vi föreslår en kompromiss mellan de två förslagen, särskilt som M och C tycker att det är bättre att bygga vid ishallen än i Gånstabacken?

   Själv är jag mer förvånad över att M och C vidhåller bygget på parkeringen – som de vet inte kommer att bli av eftersom en minoritet alltid är mindre än en majoritet – med risk för att kompromissen faller och simhallen byggs i Gånstabacken, som de anser är det sämsta alternativet.
   Har M och C då tagit ansvar för att göra det bästa av situationen?

   Ärligt talat blir jag lite brydd över din åsikt om att en majoritet ska byta uppfattning och tycka som en minoritet för att nå konsensus. Man kanske kan önska att en majoritet ska försöka nå en kompromisslösning för att få en bred överenskommelse (vilket vi gjort). Men att kräva att majoriteten ska ändra uppfattning och gå minoriteten till mötes för att nå konsensus, är väl ändå en lite förvånande åsikt även om man som du har en annan åsikt i sakfrågan?

   Din andra fråga om varför det är praktiskt att bygga simhallen separerad från idrottshuset är lite svår att förstå. Båda alternativen innebär ju att simhallen byggs i ett separat hus, även i förslaget om att bygga på parkeringen som M och C vill. Det var också det som tjänstemännens utredning, efter förslag från M och C, handlat om.

   Det finns inget egenvärde i att bygga simhallen i en separat byggnad. Därför gjorde man inte det 1975. Skillnaden nu är att det ligger en simhall i vägen på den plats man annars borde bygga den nya på för att nå samma samordningsvinster som 1975. Och river man den står väldigt många användare, inklusive bowlare, utan anläggning under 3-4 år. Det vill vi förhindra.

   Vad som ska hända med idrottshuset när den nya simhallen är invigd ingick inte i denna utredning, vilket var accepterat av M och C. Där är fortfarande alla dörrar öppna, inte minst för att vi måste vara noga med vilka investeringar kommunen har råd med. Och när, i vilken byggkonjunktur, det är smartast att bygga.  
       
   En liten fråga även till dig Johan, eftersom du hänvisar till överenskommelsen mellan de fyra partierna S, NE, M och C:

   Överenskommelsen gick också ut på att vi skulle hyfsa debatten i denna stora och viktiga symbolfråga. Vi skulle visa att våra partier tar sitt ansvar för debatten. Dels skulle vi respektera att en majoritets beslut skulle gälla, oavsett hur stor eller liten majoriteten var. Dels skulle ingen av parterna kasta in nya argument som inte är baserade på fakta och som gör debatten svårbegriplig för alla dem som följer den på håll.

   Tycker du att det rimmar med överenskommelsens anda att skriva att ”det finns en detaljplan för parkeringen” när den detaljplanen innebär att det är BYGGFÖRBUD på parkeringen, och en ändring av detaljplanen riskerar att överklagas med nya fördröjningar som följd?

   /Matz

 • Tomas Rådkvist 21 mars, 2016 at 14:10
  Reply

  Matz, enligt de uppgifter som jag har fått i andra hand från tjänstemännen denna gång så kan man spara in 4 tjänster på att bygga samman idrottshuset med badhuset och ha gemensam reception. Det blir c:a 2 miljoner i besparing årligen (och i vårt förslag bygger vi samman husen men ni vill aktivt blunda för den möjligheten för att få ert förslag att se rimligt ut, vilket det inte är).

  I höstas sade den tjänsteman jag hade kontakt med att det totalt skulle bli 12,5 tjänster mer med delad anläggning än samlad. Tillsammans med andra kostnader för energi och det faktum att en samlad anläggning ger större intäkter (förvaltningens egen beräkning) så skulle driftskostnaderna bli 8-10 miljoner mer per år.

  Jag är säker på att synergieffekten blir mer än 4 personer och att attraktiviteten i en samlad anläggning blir större, dvs merkostnaden för delad anläggning blir större än 4 miljoner årligen. Ni vet inte hur stor den blir eftersom ni förbjöd tjänstemännen att ens räkna på en sammanbygd anläggning och vägrar att räkna på en renovering av idrottshuset (säkerligen på att ni vet att kalkylen blir till ert förslags nackdel).

  Det är faktisk att medvetet lura Enköpingsborna i syfte att slippa backa fullt ut på ert ogenomtänkta förslag att bygga i Gånstabacken. Släpp prestigen och gör det bästa för föreningarna och Enköpingsborna i stället.

  /Tomas

 • Tomas Rådkvist 21 mars, 2016 at 14:17
  Reply

  Förresten, det var en intressant tolkning av er ”överenskommelse”:

  ”Överenskommelsen gick också ut på att vi skulle hyfsa debatten i denna stora och viktiga symbolfråga. Vi skulle visa att våra partier tar sitt ansvar för debatten. Dels skulle vi respektera att en majoritets beslut skulle gälla, oavsett hur stor eller liten majoriteten var. Dels skulle ingen av parterna kasta in nya argument som inte är baserade på fakta och som gör debatten svårbegriplig för alla dem som följer den på håll.”

  Vad du faktiskt säger är att den begränsning i insyn och fakta som ni drev igenom skall lägga munkavle på såväl tjänstemän som politiker i ”denna stora och viktiga symbolfråga” och att den skall drivas igenom med minsta möjliga majoritet.

  För seriösa politiker är detta ingen symbolfråga, det är en fråga om att bygga den för Enköping bästa och mest kostnadseffektiva anläggningen.

  Då måste öppenhet, fakta och långsiktighet styra, inte prestige.

  /Tomas

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.