MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Borgarna ifrågasätter egen trovärdighet

Posted on

Sitter i soffan och bläddrar lite förstrött bland TV-kanalerna och landar tillfälligt på sändningen från KD:s riksting. I talarstolen konstaterade någon att KD och den övriga alliansen kommer att få problem i valrörelsen att försöka få folk att se kopplingen mellan sänkta skatter och mer resurser till välfärden.

KD:s 4 procent-frossa blir allt tydligare och man har insett att det inte heller kommer att räcka med stödröstande moderater för att rädda partiet kvar i riksdagen! Risken är ju överhängande att även centern kommer att behöva dessa stödröster och det är ett problem!

Ändå  fortsätter man att hävda att jobbskatteavdragen leder till fler i jobb:

Under Alliansregeringen har sysselsättning ökat i vårt land med över 200 000 personer.”

Detta är det borgerliga mantrat som man försöker hjärntvätta det svenska folket med, men man säger inte hela sanningen!

De 200.000 fler i sysselsättning är visserligen sant, men då bör man också känna till att detta skedde under perioden kvartal 3 2006 till kvartal 3 2011. Alltså under en femårsperiod! Sedan dess har det inte hänt så mycket mer!

Anders Borg brukar ju hävda att vi har en bättre utveckling än jämförbara länder i Europa. Låt oss då jämföra med ett par av dessa länder!

Under samma period 2006-2011 har både Österrike och Norge ökat med 170.000 respektive 180.000 fler i sysselsättning. Skillnaden är att Österrike har en miljon färre invånare än Sverige. Norge i sin tur har bara hälften så många invånare som Borgs Sverige!

Dessa länder är också två länder som har drabbats av den globala ekonomiska krisen, som är borgarnas favorit-bortförklaring!

Att diskutera antal fler i sysselsättning är ganska meningslöst! Man måste ställa det i relation till befolkningsökningen!

För faktum är ju att vi samtidigt med borgarnas svammel om ökad sysselsättning har fått en ökad arbetslöshet! Den ekvationen skulle jag vilja att borgarna förklarar!

Är det så att det finns ett samband mellan jobbskatteavdrag med skattesänkningar och ökad arbetslöshet också?

Jo, nog är det så att KD och den övriga borgerligheten kommer att få STORA problem med att förklara sin misslyckade jobbpolitik i den kommande valrörelsen!

Hittade också KD:s riksdagsman och ledamot i Finansutskottet Anders Sellströms blogg. Här utvecklar han de borgerliga lögnerna om skattesänkningarna! Han visar också på att KD sitter i knät på moderpartiet moderaterna och har anammat deras partiledares människosyn. Sellström formulerar det på följande vis:

Sen finns ett samband mellan skattens nivå och VILJAN att arbeta. Ju mindre man får behålla av lönen desto mindre incitament att arbeta.

Det här är ett fruktansvärt sätt att se på arbetslösheten! Men det ligger helt i linje med Fredrik Reinfeldts människosyn, som han också publicerat i sin bok ”Det sovande folket”! Människor är i grund och botten lata och VILL inte jobba om lönen inte är den rätta! Jag mår illa!

Jag skulle vilja höra borgerliga företrädare säga detta under valrörelsen till alla de som idag är arbetslösa, som får försörjningsstöd eller är sjukskrivna. Jag skulle vilja höra dem säga:

Jobbskatteavdraget är en morot till alla er lata människor som inte vill jobba!

Jag skulle också vilja höra borgarna förklara hur jobbskatteavdrag är en satsning på välfärden samtidigt som man lånar pengar och skuldsätter hela svenska folket istället för att satsa på just välfärden. Hur kan det vara en satsning på välfärden när vi under snart åtta år sett hur välfärden under borgerlig regering har privatiserats, urholkats och nedmonterats?

Till skillnad från den politiska trötthet den borgerliga regeringen utstrålar står Socialdemokratin för en politik för framtiden med en politisk vilja, tydliga mål och visioner:

  • Välfärden ska vara generell och omfatta alla. Reformer som stärker möjligheterna till jobb är prioriterade. Nya resurser till välfärden går före omfattande skattesänkningar.
  • För att klara jobben krävs ordning och reda i de offentliga finanserna, en aktiv näringspolitik, investeringar i människors kunskaper och kompetens och en fungerande välfärd.
  •  Ett kunskapslyft behövs i hela utbildningssystemet. Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens. Investeringar i skolan med mindre klasser och större likvärdighet ska förbättra skolresultaten.
  • Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. Jobben ska sättas främst i hela den ekonomiska politiken.

Vi har inga problem med att förmedla sambandet mellan ökad sysselsättning och väl utvecklad gemensam välfärd – den totala välfärden inte bara välfärdens kärna! Jag är övertygad om att vi inte behöver förklara det för svenska folket. Alla har vid det här laget förstått att det handlar om solidaritet och gemensamt ansvarstagande. Det handlar om:

Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.