MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Budgetdebatt för 2021

Posted on

Här kommer mitt inlägg vid dagens kommunfullmäktige kring budget och verksamhetsplan för 2021:

Jag börjar med att yrka bifall till det Socialdemokratiska förslaget till budget för 2021.

Ekonomiskt skiljer inte mycket mellan budgetförslagen för Miljö- och byggnadsnämnden. Vi Socialdemokrater har valt att inte textmässigt lägga några förslag på hur nämnden ska arbeta under 2021 och menar med det att man ska fortsätta på den inslagna vägen och ge förvaltningen arbetsro att bygga vidare på den positiva trend vi sett sedan 2016.

Minoritetsstyret däremot lägger i sin budget in ett antal förslag och påståenden gällande Miljö- och byggnadsnämnden, som gör att man funderar kring om dess företrädare i nämnden varit med på samma nämndssammanträden som vi andra eller befunnit sig på en annan planet. Och kanske får vi en bekräftelse på det när man i texten hänvisar till att kommunen gjort små framsteg i mätningarna från Stockholm Business ALIENS – det som jag antar ska vara Stockholm Business Alliance.

Jag börjar bli uppriktigt trött på hur styrets företrädare spär på det allmänna missnöjet, som till stora delar bygger på ryktesspridning och obefogad kritik. Uttalanden i samband med Svenskt Näringslivs ranking var ett praktexempel på hur man uttalar sig utan tänka först eller ha gjort någon som helst analys av resultatet.

Varför väljer man att ta upp NKI-mätningarna under just Miljö- och byggnadsnämnden, när vi ser att resultaten under de senaste fem åren hela tiden förbättrats och har en fortsatt positiv trend? Nämnden får löpande information under året och vet att resultaten stiger för varje kvartal. Förmedlas inte det vidare i minoritetsstyrets politiska organisation?

Varför väljer man att peka finger åt Miljö- och byggnadsnämnden när man är fullt medveten om att det här är ett kommunövergripande utvecklingsområde, som nu också näringslivschefen fångat upp och redovisat hur man framöver kommer att ta sig an det arbetet – för hela kommunorganisationen? 

Vilka signaler ger det fingret ut till våra chefer och medarbetare på Miljö- och byggnadsförvaltningen som under flera år slitit för att bygga goda relationer med såväl medborgare som näringsliv?

Under 2020 har vi från nämnd och förvaltning lagt mycket tid och ekonomiska resurser på att utreda det moderata förslaget om en eventuell flytt av alkohol- och tobakstillsyn från Socialnämnden till Miljö- och byggnadsnämnden. Socialnämnden fattade beslut om en omorganisation – under förutsättning att Miljö- och byggnadsnämnden fattade ett liktydigt beslut.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har utrett frågan och redovisat för nämnden hur det här skulle komma att påverka både organisation och ekonomi. När det framkom att det skulle komma att belasta nämnden betydligt valde en majoritet av ledamöterna att yrka på avslag på förslaget. Men istället för att gå till beslut drog moderaterna tillbaka ärendet under sittande möte och dödade därmed frågan.

Nu väcks den till liv igen – med konstgjord andning! Minoritetsstyret väljer här, istället för att låta beslut fattas där de hör hemma, att runda Miljö- och byggnadsnämnden och totalt köra över det beslut som Socialnämnden fattade – att båda nämnder skulle vara överens om en omorganisation. Man låter kommunfullmäktiges ledamöter fatta beslut utan att vara insatta i vilka faktiska konsekvenser det här kommer att få.

Nu går minoritetsstyret all-in, men det här är ett fullt spel man nu väljer att spela. Därför uppmanar jag fullmäktige att syna det.

Jag yrkar därför, i det fall minoritetsstyrets budget vinner gehör:
• att förslaget om omorganisation med flytt av alkohol- och tobakstillsyn från Socialnämnden till Miljö- och byggnadsnämnden avslås.

Avslutningsvis skulle jag vilja få svar från nämndens ordförande om han, efter den workshop vi hade i onsdags förra veckan och med vetskap om de förutsättningar förvaltningen står inför nästa år, står bakom minoritetsstyrets förlag om ett besparingsuppdrag och att man vill se fler debiterbara arbetstimmar?

Även moderaternas förstanamn i nämnden får gärna besvara hur dessa förslag rimmar med vad han sa under workshopen och jag citerar:

”Vi kan inte motivera en ökad debitering under 2021. Vi behöver ta fram ett underlag först.”

Vad är det ni vill egentligen? Det blir inte så tydligt när ni i budgetdokumentet ställer krav på fler debiterbara timmar och i nämnden hävdar att det inte går att motivera. Vad är er politiska vilja? Om det är otydligt för oss i fullmäktige, hur ska det då uppfattas, tolkas och efterlevas ute på förvaltningarna?

Kanske är det läge att stryka fler delar under stycket om Miljö- och byggnadsnämnden. Ja, varför inte plocka bort hela den texten?

Gör som vi Socialdemokrater – genom tillit låta förvaltningen få arbetsro och jobba vidare med det fantastiska arbete som redan görs.

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.