MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Dikeskörningar och klavertramp

Posted on

Det pratades om ett nytt ledarskap i valrörelsen från de borgerliga partierna lokalt i Enköping. Sedan den blågröna minoritetskoalitionen tillträdde i höstas undrar jag om det vi hittills fått erfara kommer att vara signifikativt för detta ”ledarskap”?

När det nya kommunfullmäktige sammanträdde för första gången efter valet handlade det om val av fullmäktiges presidium. Fempartikoalitionen (M, C, L, KD, MP) föreslog centerpartisten Jan Fredriksson som ordförande. I och med att den styrande minoriteten inte säkerställt att få igenom sitt förslag landade det till slut i att Rolf Carlsson (S) valdes till fullmäktiges ordförande – dessutom med stöd av tre röster från de blågröna!

Senare under hösten var det dags att besluta om verksamhetsplan och budget för 2019. Inte heller här hade minoritetsstyret försäkrats sig om att få igenom sitt förslag och konsekvensen blev att vi från S och NE lyckades få igenom vår budget efter votering.

För någon vecka sedan höll de två kommunalråden Ingvar Smedlund (M) och Ulrika Ornbrant (C) en presskonferens om besparingsförslag. Det presenterades åtgärder som kan komma att slå hårt mot såväl unga som äldre.

Det är i och för sig ingen hemlighet att vi står inför ekomiska utmaningar de närmaste åren och att besparingsåtgärder kan komma att behöva vidtas, men det som är både anmärkningsvärt och provocerande i det ”nya ledarskapet” är att de förslag som redovisades för media över huvud taget inte på något sätt var förankrade i respektive nämnder!

Politiken ställdes helt utanför och inte ens ordförandena i nämnderna hade koll på vilka besparingsåtgärder som skulle presenteras – än mindre vi övriga ledamöter och ersättare i nämnderna!

Det visade sig också att man inte ens informerat hela sin fempartikoalition, utan Liberalerna fick läsa om det i efterhand i lokalpressen!

Och tydligen är det detta vi kan förvänta oss framöver. Det finns ingen transparens eller vilja till öppenhet. Detta trots att man inte har majoritet i någon nämnd eller styrelse och i och med det MÅSTE se till att få stöd för sina förslag från minst ett parti till för att de ska kunna gå igenom!

Senaste exemplet på dessa upprepade dikeskörningar och klavertramp är från Miljö- och byggnadsnämnden. Här försökte ordförande Jan Fredriksson (samme Fredriksson som inte röstades fram som kommunfullmäktiges ordförande) i sin inledande text till nämndplanen för 2019 smyga in egna uppdrag.

Trots anvisningar, som tydligt förklarade hur texten skulle utformas, hade Fredriksson smugit in uppdrag som inte finns med i den av fullmäktige beslutade och därmed gällande övergripande verksamhetsplanen.

Det fanns också skall-krav i texten på uppdrag som ligger utanför Miljö- och byggnadsnämndens verksamhets- och ansvarsområden! Inte heller dessa krav och uppdrag var förankrade i nämnden utan var, som det förklarades, ett sätt att ”få med några av deras vallöften”!

Än en gång valde alltså den styrande minoriteten att runda politiken! Trots att vi från S och NE påpekat att det behövs ett annat arbets- och förhållningssätt för att säkerställa att beslut ska kunna fattas på rätt grunder. Skrämmande!

Nu lyckades vi från S och NE att avstyra det hela i Miljö- och byggnadsnämnden efter hårda påtryckningar och inledningstexten har arbetats om. Det är också viktigt att förstå att nämndplanen är politikens styrdokument för förvaltningen att förhålla sig till och arbeta utifrån.

Jag är orolig för att det här inte var det sista exemplet på det ”nya ledarskapet”! Det gagnar inte Enköping och dess invånare och det stärker absolut inte förtroendet för oss som valt att engagera oss politiskt om vi inte kan hitta ett lösningsfokuserat arbetssätt under rådande parlamentariska läge i kommunen!

Det går inte att runda nämnderna och politiken när man inte har majoritet i någon styrelse, nämnd eller fullmäktige. Man behöver säkerställa att det finns en majoritet som ställer sig bakom förslagen INNAN man går till beslut!

Det spelar liksom ingen roll om man är fem partier om mandatfördelningen är sådan att man är i minoritet. Det är dags att förstå det nu!

Minoritetskoalitionen pratar sig varma om att man befinner sig på ”En gemensam resa in i framtiden”. Frågan är vilka man förväntar sig ska åka med på denna resa som redan haft ett antal dikeskänningar?

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.