MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Elever lär elever!

Posted on

elevlarelevDen svenska skolan är i en brant utförslöpa där kunskapsnivåerna har vallats med glid istället för fästvalla för att klara av att klättra uppåt igen! I vallaboden står utbildningsminister Björklund och kliar sig i huvudet och förstår inte vad problemet är.

Idag presenterar den moderatledda regeringen nya, eller kanske snarare gamla, förslag på hur de vill möte problematiken i skolan. Betyg i lägre åldrar – en favorit i repris helt enkelt!

Man menar att betyg från år fyra ”gör skolan mer fokuserad på att eleverna ska lära sig mer och på att tidigare fånga upp den som riskerar att halka efter eller behöver extra stimulans.

Professionen är av en motsatt uppfattning och får också stöd av i stort sett all forskning som just pekar på att betygsättning inte ökar kunskapsnivåerna.

Under den moderatledda regeringens tid vid makten, och med Björklund som utbildningsminister, har lärarnas administrativa arbetsbörda ökat och fokuset på planering och undervisning minskat! Jag hävdar fortfarande att lärare måste få göra det de är bäst på och det de är utbildade att göra – att vara lärare och att undervisa!

Jag har också svårt att släppa att den segregerade skolan vi har idag är en starkt bidragande orsak till den situation som nu är ett faktum. Det är de marknadsdrivna skolorna som sätter agendan för det svenska skolsystemet. De kommunala skolorna fortsätter att slåss för sin överlevnad och får ta smällarna för de konsekvenser som följer av att nya friskolor etableras.

I skrivandets stund av detta inlägg får jag också belägg för min syn på segregationen. I ett reportage från Hongkong, där man under samma period som svenska skolan rasat i kunskapsnivåer har haft en konstant hög nivå, hävdas vikten av att elever kan och ska lära av varandra. Om då friskolorna lockar till sig de så kallade högpresterande eleverna får de elever som lämnas kvar i de kommunala skolorna sämre förutsättningar att lyckas.

Ännu en gång får den moderatledda regeringens skolpolitik och utbildningsminister Björklund underkänt! Sverige behöver en skolpolitik som sätter eleverna och deras rätt till kunskap högst upp på agendan – inte mer av verkningslösa reformer om och om igen!

/Matz

4 thoughts on “Elever lär elever!

 • Percy Westerlund 2 april, 2014 at 08:23
  Reply

  Bäste Matz,
  Så nu har Hongkong blivit socialdemokratisk skolförebild? Föreslår att du kollar betygssystemet där Matz. Tror nog att de får betyg långt tidigare än i Sverige…Skulle inte heller tro att privatskolor är ovanliga där. Skolsystemet är modellerat efter det som de forna kolonialherrarna hade i sitt hemland.
  Percy

  • Matz Keijser 2 april, 2014 at 13:49
   Reply

   Trevligt att du hittat tillbaka till min blogg igen, Percy. Synd bara att du vrider och vänder på det jag skriver.

   Det jag menade i mitt inlägg är vikten av att ha en integrerad skola där elever med olika bakgrund och förutsättningar kan dra nytta av varandra.

   Idag ser vi en allt mer segregerad skola. Det pratas om ”fin”- och ”ful”skolor och professionen, lärarkåren, vittnar om hur det fria skolvalet samt överetableringen av friskolor är starkt bidragande orsaker till att vi ser hur kunskapsnivåerna sjunker inom svensk skola!

   Nu visar det ju sig dessutom att svenska elever inte bara ligger lägre i kunskapsnivåer utan även är sämre på problemlösning!

   Att betyg i lägre åldrar, som du och dina alliansvänner tycks ha en övertro på, skulle vara en faktor för ökade kunskaper finns det inget som helst belägg för, vilket både professionen och forskningen är överens om!

   Jag är själv lärarbarn och uppvuxen med en far som hade full koll på sina elevers kunskapsnivåer – UTAN betyg! Han var dessutom yrkesverksam under en period då svensk skola var en förebild runt om i världen och som länder vallfärdade till för att ta till sig svensk pedagogik och arbetssätt!

   Som vad som då hette tillsynslärare, på både Munksundsskolan och Enöglaskolan, tog min far bland annat emot besök från både Kanada och Nya Zeeland på 70-talet och visade stolt upp den verksamhet som han och hans kollegor bedrev!

   Det ni från allianshåll kallar ”flumskola” och när svensk skola inte längre var intressant för omvärlden påbörjades i och med de styrdokument i form av läroplaner, som borgerliga regeringar stått för sedan drygt 30 år tillbaka – LGR 80, LPO 94 och nu senast LGR 11! Värt att komma ihåg!

   Nej, jag har aldrig påstått att Hongkong skulle vara en skolförebild. Däremot bekräftade inslaget jag hänvisade till det både jag och många med mig hävdat under en längre tid! Elever kan och ska dra nytta av varandra, men den möjligheten har i det närmaste eliminerats i den svenska skolan under de senaste åren!

   /Matz

 • Percy Westerlund 2 april, 2014 at 22:33
  Reply

  Matz, jag minns faktiskt din far mycket väl, även om jag aldrig hade honom som lärare. Jag har förstått att han var en bra lärare, men jag undrar om han verkligen inte gav betyg. Jag började skolan 1952 och jag vill minnas att jag fick betyg från mycket tidig ålder (minns särskilt att jag slet med ämnet Välskrivning).

  Jag tror absolut inte att betyg är något mirakelmedel för att höja inlärningen, men jag tror att betyg hjälper både elev och föräldrar att i tid uppmärksamma brister i kunskapsnivån.

  Ja, jag vet att borgerliga politiker ofta var lika handfallna som s-politiker inför skolans negativa utveckling. Jag har ofta framhållit att ansvaret härför delas av många. Tycker nog att man bör kunna se nyanserat även på sitt eget parti, vilket jag kanske oftast saknar i din blogg.

  Men den drivande tanken bakom utvecklingen i skolan var att till varje pris utplåna skillnader mellan elever. I praktiken ledde det till att man hela tiden sänkte kraven så att alla skulle kunna klara dem. Denna negativa process började i slutet av 60-talet och accelererade under Olof Palmes ledarskap. Spiken i kistan var emellertid kommunaliseringen av skolan, som nog ändå s ensamt får ta ansvaret för.

  • Matz Keijser 3 april, 2014 at 16:25
   Reply

   Det kan nog stämma att det var betyg på 50-talet, men som jag skrev refererade jag till min fars tid som tillsynslärare på 70-talet. Då var betygen borta från de lägre åldrarna – låg- och mellanstadierna.

   På den skola jag själv jobbar, och jag är övertygad om att det fungerar på samma sätt över hela landet, har lärarna full koll på elevers kunskapsnivåer. I utvecklingssamtalen, som genomförs med elever och föräldrar en gång per termin, får de också full inblick i den enskilde elevens utvecklingsmöjligheter och hur han/hon ligger till i de olika ämnena.

   Att betygen i sig skulle vara någon form av måttstock för kunskapsnivåer för att elever och föräldrar ska ”uppmärksamma brister” blir ju dessutom lite mäkligt då betygen sätts och lämnas ut i slutet av varje termin!

   I samtal och dialog mellan läraren, eleven och föräldern kan man tillsammans hitta lösningar, lärstilar och förutsättningar för att den enskilda eleven ska lyckas. Det löser man inte med en bokstavskombination från A-F på ett papper!

   I det dagliga arbetet ska läraren i samtal med eleven (och förälder) hela tiden sträva efter att ge förutsättningar till goda kunskaper och att utvecklas till en god samhällsmedborgare. Tyvärr har den möjligheten för lärarna förändrats radikalt de senaste åren i och med att allt mer administrativt arbete har lagts till!

   Jag vet inte om jag håller med dig om formuleringen att det handlade om att ”utplåna skillnader” utan kanske snarare ge förutsättningar och möjlighet till en mer likvärdig skola.

   Däremot kan jag hålla med om att det hände en del med skolan under 60- och kanske framförallt 70-talet.

   Kommunaliseringen var, och det har jag sagt tidigare här på bloggen, kanske inte den mest genomtänkta idén. Till och med Göran Persson har ju i sina ”memoarer” erkänt att han inte är helt nöjd med det beslutet (så här lite i efterhand).

   Men faktum kvarstår – de 34 senaste åren har styrdokumenten signerats av borgerliga regeringar. Att skylla de låga kunskapsnivåerna idag på hur Sverige styrdes på 50- och 60-talet känns ändå lite magstarkt!

   /Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.