MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Forskning bekräftar (S)anningen

Posted on

Vi Socialdemokrater brukar ofta bli beskyllda av framför allt moderater att komma med faktafel och osanningar. ( Visst – vi kontrar ibland med samma medicin 😉 Det är viktigt att ha ordentligt på fötterna när man kritiserar politiska motståndares brister!

Moderaterna i Uppsala län har till och med gått så långt att de skapat en hemsida där de säger sig ”sätta socialdemokraternas påståenden under lupp”! Därför är det skönt att kunna luta sig mot forskning och rapporter som ger både stöd och substans i kritiken.

Nu kommer en Kanadensisk larmrapport som bekräftar det vi från Socialdemokratiskt håll påpekat under en längre tid. Det Sverige som varit ett föregångsland vad gäller välfärd och folkhälsa har sedan 2006 rasat i internationella jämförelser!

De tidigare framgångarna har, enligt rapporten, bland annat berott på att Socialdemokratiska regeringar tillgodosett befolkningen med ekonomisk och social trygghet genom bland de högsta offentliga utgifterna som lagts på barn, unga och äldre, arbetslösa och handikappade.

OECD menar i sin tur att svenskarnas stöd för välfärdsstaten, sedan den borgerliga regeringen tillträdde 2006, har rasat med 15 procent och låg i fjol på 58 procent.

Även den egocentriska mentalitet som präglar moderat politik har fört fram en retorik om att det egna välmåendet alltid ska gå före ett gemensamhetstänk. Attityden hos befolkningen har under den borgerliga regeringens tid vid makten gått från solidaritet med andra till att den egna och familjens välmående prioriteras. Detta har enligt rapporten medfört att förutsättningarna för att upprätthålla folkhälsan har förändrats drastiskt!

Det här är inte någon bra utveckling. Vi alla inom forskningsområdet förespråkar jämlikhet inom hälsa och har sett till er som föregångare. Nu undrar många hur ni kan vända er mot just det som gjort er så framgångsrika.” säger Dennis Raphael, professor vid York University i Toronto, som står bakom forskningsrapporten.

Det skulle vara intressant att få Solveig Zanders åsikt om följande fakta; I en jämförelse mellan de nordiska länderna visar rapporten också att inkomstklyftorna och fattigdomen ökat mest i Sverige!

Det är också viktigt att påpeka att denna studie inte är någon nyuppfunnen forskning utan har pågått under decennier!

Med andra ord – den kritik vi riktat mot den moderatledda regeringens politik under de sju och ett halvt åren som gått har varit helt befogad.

Det är hög tid för ett regeringsskifte och en politik som ger tillbaka medborgarna en tro på framtiden och där vi går tillbaka från ett vi-och-dom-samhälle till ett samhälle som präglas av solidaritet och medmänsklighet!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.