MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

FP:s övertro på betyg

Posted on

betygsiverDen 14 september 2014 fick folkpartiledaren Jan Björklund slutbetyg av svenska folket som utbildningsminister. Ett tydligare F (icke godkänt) kan man nog inte få! Det måste ju också ses som ett underbetyg för hela ”skolpartiet” fp när man backade 1,7%!

Trots detta underkännande fortsätter Björklund, med en dåres envishet, att driva frågan om betyg från år 4. Ett förslag som en samlad lärarkår, de båda lärarförbunden och i princip all forskning säger ett tydligt NEJ till!

I gårdagens Godmorgon Sverige i SVT debatterade Björklund mot nuvarande utbidlningsministern Gustav Fridolin (mp). I Björklunds inledande försvarstal för sitt förslag menade han att ett betyg i år 4 gör att eleverna ”skärper sig och jobbar mer”. Hur ska vi tolka det? Innebär det att dagens elever är oskärpta och jobbar för lite?

Vidare hävdade Björklund att betygen gör att man (lärarna) ”utvärderar elevernas resultat för att kunna ge en tydligare information till föräldrarna”. Björklund har uppenbarligen aldrig varit i verkligheten och suttit med på exempelvis ett utvecklingssamtal. Man tar sig för pannan!

Dessutom menade Björklund att skolan idag inte är kunskapsfokuserad. Ännu en gång saknar folkpartiledaren totalt förankring i verkligheten. Är det något vi jobbar med ute på skolorna är det just kunskapsfokus. Så till den milda grad att vårt andra uppdrag enligt styrdokumenten – demokratiuppdraget – har åsidosatts, vilket också Skolinspektionen tydligt påpekat i en rapport för något år sedan!

När Gustav Fridolin i debatten i SVT påpekade att i princip all forskning visar på att betyg i tidigare åldrar är fel väg att gå fortsatte Björklund att i sin tur hänvisa till professor Martin Ingvar, som Björklund refererar till som ”en av våra främsta hjärnforskare”.

Det är just denna professor Ingvar som lagt fram förslaget om betyg i år 4 – PÅ UPPDRAG AV JAN BJÖRKLUND!!! Någon relevant forskning kunde inte Björklund hänvisa till.

Barn och ungas psykiska ohälsa ökar och kryper allt längre ner i åldrarna och då framför allt bland flickor. En starkt bidragande orsak är enligt uppgift höga krav från skolan och även att barnen själva ställer allt högre krav på sig själva. Att då öka på denna kravbörda med betyg från år fyra är kontraproduktivt i arbetet med att motverka den psykiska ohälsan!

Varför inte lyssna på de som i slutändan kommer att drabbas – ELEVERNA! Niondeklassare i Nannaskolan i Uppsala har lämnat in en namninsamling i protest mot förslaget om betyg i år 4. Ett bra initiativ från de som befinner sig i verkligheten och vet vad det handlar om!

Två av eleverna intervjuades idag i Radio Uppland. Lyssna här vad dessa kloka elever har att säga. Lyssna också på vad Uppsalas folkpartistiska riksdagsledamot Maria Weimar har att säga. Ännu en gång tar man sig för pannan!

Wiemar menar att betygen skulle bidra till att man tidigare upptäcker ”svaga elever så man kan sätta in stöd”. Jag kan tala om att de ”svaga” eleverna upptäcks även idag tidigt – på förskolan! Här är ytterligare bevis på att folkpartiet inte har koll!

Weimar menar vidare att det är ”för de svaga elevernas skull man måste ha tidiga betyg och tidiga kunskapskontroller”. Sen kommer Weimars smaklösa slutkläm:

De elever som har bra resultat de klarar sig ändå”!!! (Fy …)

Kontentan av Weimars resonemang är att de elever som är svaga och har det svårt i skolan ska med tidiga betyg pekas ut och tryckas ännu längre ner vad gäller självförtroende och självkänsla! Jag mår illa!

Vi upptäcker som sagt redan idag tidigt de elever som kommer att behöva stöd av någon form. Här gäller det att kunna sätta in rätt resurser för att göra lärmiljön så bra som möjlig för dessa elever och ge dem förutsättningar att nå kunskapsmålen och att få lyckas – inte att sätta ytterligare käppar i hjulen i form av ökade krav!

Vi får inte ta död på elevers nyfikenhet och vilja att lära genom att göda betygshetsen redan från 10-års åldern. Betygen är inget verktyg för att nå kunskapsmålen. Verktyget heter kompetenta och inspirerande pedagoger, som ges förutsättningar att göra det de är bäst på! Detta i kombination med mindre klasser i de lägre åldrarna för att ge eleverna mer tid med sin lärare!

En samlad lärarkår, de båda lärarförbunden och i princip all forskning säger enhälligt NEJ till betyg i lägre åldrar. Nu riskerar vi att detta Björklundska förslag ändå drivs igenom av allianspartierna – med stöd av Sverigedemokraterna!

Man tar sig för pannan…

/Matz

3 thoughts on “FP:s övertro på betyg

 • Rolf Carlsson 15 januari, 2015 at 15:34
  Reply

  Staten har två myndigheter för skolfrågors hantering, nämligen Skolverket och Skolinspektionen. Båda myndigheterna har i remissvar avrått från betyg i årskurs4.

  • Matz Keijser 15 januari, 2015 at 16:44
   Reply

   Alldeles riktigt Rolf! Av 44 remissvar har 34 ställt sig negativa och avstyrkt förslaget. Bland dem olika universitet, barnombudsmannen, Skolinspektionen, Skolverket samt båda facken Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet.

   Skolinspektionen vill avvakta resultatet för införandet av betyg i årskurs 6, som gjordes höstterminen 2012.

   I sitt remissyttrande skriver de:

   Skolinspektionen menar att en utvärdering och analys av effekterna av införandet av betyg i årskurs 6 bör genomföras innan ytterligare förändringar av betygssystemen införs. Vidare vill Skolinspektionen lyfta fram att Skolinspektionen och Skolverket flera gånger och under längre perioder har visat att betygssättningen inte sker likvärdigt.

   Trots professionens tydliga påpekanden fortsätter Jan Björklund och folkpartiet att driva frågan. Vad är det de inte förstår och när ska de börja lyssna på professionen?

   /Matz

 • Percy Westerlund 16 januari, 2015 at 14:37
  Reply

  Ännu märkligare att inget annat land i världen tagit intryck av den svenska inställningen till betyg…

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.