MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Fullmäktiges ordförande värnar demokratin

Posted on

demokratiJa, det var olyckligt att mailet från fullmäktiges ordförande Rolf Carlsson hamnade hos fler än det var ämnat för och då får man väl vara beredd på konsekvenserna och att det kommer reaktioner. Däremot måste jag ändå konstatera att vissa reagerat onödigt starkt!

Innehållet i mailet var som sagt frågeställningar inför vårt interna gruppmöte med den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen. Där hade Rolf Carlsson formulerat fyra frågor att diskutera.

Så brukar vi göra! Först diskutera internt för att sedan, om partiet anser att det känns riktigt, föra frågan vidare. Precis så som Neil Ormerod (v) säger i gårdagens EP att det självklart ska föras en öppen dialog mellan de politiska partierna i fullmäktige om hur arbetsordningen ska se ut. Så har fullmäktiges ordförande agerat hittills och det skulle förvåna mig mycket om han skulle ändra på det.

Tomas Rådkvist slår på stora trumman och reagerar reflexmässigt. Han pratar om ”härskarteknik för att tysta kritiska röster i Miljöpartiet som man är rädd för”. Då måste jag ställa frågan; Vem skulle vi vara rädd för?

Rådkvist menar vidare att man ”får gå långt österut för att hitta liknande ageranden som detta”. Nu kan vi ju konstatera att det i ett stort antal kommuner runt om i landet inte är möjligt för ersättare i fullmäktige att yttra sig, där Eskilstuna bara är ett exempel.

Uppsala ligger visserligen en bit österut från Enköping sett och där samlas Regionförbundet och dess Förbundsfulllmäktige. I den politiska församlingen är inte ersättarna ens välkomna att deltaga om de inte kallas in då någon ledamot fått förhinder.

Så Rådkvists försök att, med en ovidkommande liknelse, få Rolf Carlsson att framstå som någon slags öststatsdiktator faller platt. Är det någon som verkligen värnar demokratin så är det fullmäktiges nuvarande ordförande!

Den som följt Rolf Carlsson i hans uppdrag som kommunfullmäktiges ordförande sedan han tillträdde i höstas vet att han alltid understryker vikten av att hålla stenhårt på demokratin. Därför tolkade jag också det mail han skickade som ett diskussionsunderlag för att se över fullmäktiges arbetsordning för ett, ur ett medborgarperspektiv, mer effektivt fullmäktige.

Frågan om ersättares yttranderätt var en av flera frågeställningar som vi internt inom Socialdemokraterna skulle diskutera för att sedan eventuellt ge Rolf mandatet att föra diskussionerna vidare med samtliga partier representerade i kommunfullmäktige.

I kommunallagens 4 kap. 18§ står: ”När ersättarna tjänstgör har de samma rättigheter som ledamöterna.”

I 6 kap. 11§ står: ”Fullmäktige skall besluta i vilken utsträckning ersättarna skall ha rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet”.

Utgår man från dessa formuleringar i kommunallagen blir det klart och tydligt att det inte från ordförandes sida handlar om att kullkasta den demokratiska ordningen. Det finns alltså inget i lagstiftningen som säger att ersättarna i fullmäktige ska ha yttranderätt. Dock har vi tidigare tagit ett sådant beslut för fullmäktige i Enköping.

Därför blir också diskussionerna om härskartekniker och jämförelser med diktatoriska stater i öst aningen onyanserade. Dessutom ska ju de facto fullmäktiges arbetsordning beslutas av fullmäktige – där samtliga partier har beslutanderätt!

Rolf Carlsson har mitt fulla förtroende i sitt uppdrag och jag respekterar också hans intentioner att göra fullmäktiges arbete mer effektivt – både ur ett medborgarperspektiv, men också för oss förtroendevalda.

/Matz

One thought on “Fullmäktiges ordförande värnar demokratin

  • Percy Westerlund 24 maj, 2015 at 21:33
    Reply

    Det här är verkligen en storm i ett vattenglas. Har fullt förtroende för Rolf som kf-ordförande och tycker dessutom att det vore fullt rimligt att ersättare endast yttrar sig vid de tillfällen de träder in för en frånvarande ordinarie ledamot.

    Percy

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.