MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Gör Enköping tillgängligt för ALLA

Posted on

Publicerad i EP 2012-12-06

År 2000 antog riksdagen en nationell handlingsplan för handikappolitik med rubriken ”Från patient till medborgare”! Målet var att vi ska få ett mer tillgängligt Sverige med fokus på demokrati och full delaktighet.

Bland annat står det i handlingsplanen att ”enkelt åtgärdade hinder ska vara åtgärdade före utgången av år 2010 i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser”. Snart går vi in i år 2013!

I vår kommun står arbetet med tillgänglighetsfrågor helt still! De enkelt åtgärdade hindren finns fortfarande kvar i Enköping!

Tillgänglighet handlar om den demokratiska rättigheten att kunna röra sig fritt och att kunna verka i samhället även för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Frågan om tillgänglighet eller snarare bristen på densamma har debatterats flitigt i EnköpingsPosten under hösten och visar att det är en fråga som berör och upprör många kommunmedborgare.

Under budgetdebatten i kommunfullmäktige i september lyfte jag frågan för att belysa hur situationen faktiskt ser ut. Finanskommunalrådet Anna Wiklund (M) replikerade då och menade att tillgänglighetsfrågan är prioriterad av den moderatledda alliansen och att hon skulle skicka frågan vidare till ordförande för Miljö- och byggnadsnämnden. Än har vi inte sett något hända!

Nu vill vi Socialdemokrater inte vänta längre! Därför driver vi frågan vidare via en motion i december månads fullmäktige. I den föreslår vi att kartläggningen av kommunala, statliga och privata lokaler som faktiskt startades upp 2010 i projektform, men som rann ut i sanden, återupptas och utvecklas i samarbete med HSO och Arbetsförmedlingen.

Vi vill också att det tillsätts en samordnarfunktion för tillgänglighetsfrågor i kommunen, som till en början får till uppgift att före halvårsskiftet 2013, med Handikapprådet som remissinstans, tar fram ett kommunövergripande strategidokument för hur arbetet ska genomföras med att göra Enköping tillgängligt för alla!

Kommunen har antagit ett strategiskt mål som lyder: ”Enköpings kommun ger förutsättningar för en god livskvalitet.”

Det är hög tid att vi lever upp till det målet och visar på att god livskvalitet ska gälla för alla kommunens medborgare. Full tillgänglighet och full delaktighet är en demokratisk rättighet!

/Matz

One thought on “Gör Enköping tillgängligt för ALLA

  • Söndagsnöje! – Matz Keijser's Blogg 9 december, 2012 at 16:54
    Reply

    […] Motionen tar upp bristen på tillgänglighet i vår kommun för medborgare med olika typer av funktionsnedsättningar. Du kan läsa mer om det i ett tidigare blogginlägg! […]

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.