MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

HBTQ en del av skolans demokratiarbete

Posted on

Visst är det väl lite fascinerande att varje år när PRIDE-veckan infaller så vaknar opportunistiska politiker till liv och ska helt plötsligt diskutera HBTQ-frågor! De andra 51 veckorna är det trots allt relativt tyst i samma ämne.

Missförstå mig rätt – Stockholm Pride är viktigt! Även om vi kommit ”långt” i Sverige finns mycket kvar att göra vad gäller just HBTQ-frågor – både nationellt och internationellt!

Det jag menar är att det måste vara ett ständigt pågående arbete och inte, som det görs av vissa, användas som populistiska politiska debattinlägg under en veckas tid om året!

I dagens SvD Opinion skriver moderaterna Maria Stockhaus och Edvin Alam om att ”Arbetet med öppenhet och tolerans bör inledas redan i förskolan”.

I artikeln skriver de två moderaterna bland annat att ”elever, lärare och rektorer möter fördomar som grundar sig på en heterosexuell norm och som ger sig i uttryck i form av fysisk och psykisk mobbing”.

Stockhaus och Alam hänvisar bland annat till Ungdomsstyrelsens rapport ”Han, Hon Hen”  som pekar på hur homo- och bisexuella blivit utsatta för fysiskt våld och ett kränkande bemötande.

Dessutom hänvisar de till skollagen som menar att utbildningen ska genomsyras av ett demokratiska förhållningssätt och värna mänskliga rättigheter där okränkbarhet, individens frihet och intregritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Det är precis det här jag menar! Stockhaus och Alam lyfter ut EN grupp utsatta i skolan och menar att ”lärar och annan skolpersonal måste få kontinuerlig fortbildning i HBTQ-frågor” – och det gör de två samma vecka som Stockholm Pride infaller!

Jag anser personligen att demokratiarbetet i skolan är större än så! Skolpersonalens kompetens gällande demokrati och värdegrund måste öka – och där är HBTQ-frågorna en självklar del och en viktig pusselbit!

Tittar man på Skolinspektionens rapport ”Skolornas arbete med demokrati och värdegrund” (2012:9) pekar man där ut en bredare problematik! Man menar att demokratiarbetet är splittrat och att skolorna måste utveckla en helhetssyn på det faktiska demokrati- och värdegrundsuppdraget!

Jag håller med Stockhaus och Alam när de skriver:

Vi bär alla ett ansvar för att bryta fördomar och säkerställa att alla elever och lärare bemöts med respekt. Kampen för att uppnå ett samhälle där alla får plats behöver föras varje dag, i varje klassrum, under varje lektion på varje rast och i varje elevs och lärares vardag.

Däremot blir jag som sagt lite frustrerad över att de två moderaterna just nu, just den här veckan försöker lyfta ut en grupp ur ett så mycket större problem i skolan – enbart för att ta ett par billiga populistiskt politiska poäng!

Skolans problem med kränkande behandling samt fysisk och psykisk mobbing ska ALLTID tas på allvar – oavsett om det handlar om sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion, nationalitet, funktionsnedsättning eller något annat! Att lyfta ut en enskild grupp ur detta komplexa sammanhang är kränkande i sig!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.