MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Hur bra går det egentligen?

Posted on

Ikväll var det dags för kommunfullmäktige igen och på agendan var det bland annat årsredovisningen för 2012. Finanskommunalrådet Anna Wiklund (m) inledde, sin vana trogen, med att påstå att ”det går bra för Enköping”!

Det Anna menar är att resultatet blev +46 miljoner, varav dryga 31 miljoner var en återbetalning av premier från AFA  Försäkring. Det är också viktigt att peka på de ökade skatteintäkterna, som kan bero på den skattesats som  Socialdemokraterna tillsammans med V, Mp och Fp drev igenom.

Helena Proos pekade i sitt inledningsanförande på att flertalet nämnder gjorde ett underskott under året. Det positiva resultatet totalt är inte ett bevis på att verksamheterna mår bra, menade Helena och pekade på ett antal konkreta exempel.

Även fortsättningsvis i debatten pekade vi från Socialdemokratiskt håll på hur verksamheterna har drabbats av den moderatledda alliansens ”ansvarsfulla” politik.

Själv var jag uppe i talarstolen under Miljö- och byggnadsnämndens del i debatten och tryckte lite extra på hur vår förvaltning har drabbats. Här följer mitt anförande:

Det är något av en tradition att Miljö- och byggnadsnämnden år efter år håller sin budget och till och med går med överskott, vilket är positivt. Tyvärr speglar det inte riktigt den faktiska situationen på förvaltningen.

I och med den nya plan- och bygglagen ställs det högre krav på byggavdelningen – bland annat genom att man inom 10 veckor ska kunna lämna beslut om lov eller förhandsbesked till den sökande.

Avdelningen har gjort ett bra jobb det senaste året med att effektivisera processerna för att kunna leva upp till de krav som ställs, men det finns fortfarande en del att önska.

De nya tuffare kraven, plus att man haft ett år som kretsat mycket kring nyrekryteringar, har gjort att andra verksamhetsdelar har fått nedprioriterats.

Precis som det står i årsredovisningen har Miljö- och byggnadsnämnden ett tillsynsansvar som idag tyvärr är eftersatt, som en direkt konsekvens av den höga arbetsbelastningen och hög personalomsättning.

Tillsyn är att betrakta som myndighetsutövning och det är därför viktigt att ha klart för sig att om man inte utövar tillsyn kan det leda till straffansvar för tjänstefel. Det får också bli ett medskick till den fortsatta budgetprocessen.

Det är lätt att stirra sig blind på positiva resultat i en årsredovisning, men det är också viktigt att peka ut faktiska brister och uppenbara förbättringsområden.

Det är ingen tvekan om att tjänstemännen på Miljö- och byggnadsförvaltningen gjort ett mycket bra arbete under året, men med rätt förutsättningar hade man också kunnat fullfölja hela sitt uppdrag!

/Matz

2 thoughts on “Hur bra går det egentligen?

 • Anonym 20 mars, 2013 at 00:29
  Reply

  Med tjänstemän som inte har viktigare saker att göra än att trakassera lokala företagare som Fabian Flink och Stefan Melander med rena skitsaker verkar det väl snarare som att delar av miljö- och byggnadsförvaltningen är överdimensionerad.

  • Matz Keijser 20 mars, 2013 at 07:01
   Reply

   Jag tror det råder delade meningar om det är trakasserier och skitsaker eller om det handlar om att följa gällande lagstiftning.

   /Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.