MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Inlägg i budgetdebatten

Posted on

Mitt inlägg i kvällens budgetdebatt i fullmäktige:

När det gäller Miljö- och byggnadsnämnden är det viktigt att vi fortsätter sträva mot en allt högre servicegrad ut mot våra kunder. Det kommer med stor sannolikhet även att komma nya lagförslag och regeringsbeslut som ökar kraven på exempelvis kortare handläggningstider för bygglov.

För att öka servicegraden måste arbetet med att utveckla fler e-tjänster fortsätta, men vi måste också titta på hur vi kan utveckla och erbjuda fler tjänster i direktkontakt med den sökande och öka tillgängligheten in till förvaltningen. Exempelvis vill vi se över möjligheterna att kunna erbjuda så kallat bygglov över disk – något som många andra kommuner redan infört med gott resultat.

Vi ska också hitta olika arenor där vi genom direktkontakt med såväl privatpersoner som näringslivet får möjlighet att marknadsföra och presentera vår verksamhet. Det kan röra sig om medborgardialoger och mässor med mera.

Vi ser också vikten av att fortsätta utveckla samarbetet över kommungränserna i Mälardalsregionen, där vi kan samordna tjänster och därmed hitta nya effektiviseringsmöjligheter.

Effektiviseringsarbetet är också nödvändigt för att vi framöver ska kunna utföra ett aktivt tillsynsarbete – något som fått stå tillbaka under allt för lång tid. Idag görs tillsyn i princip enbart då det kommer in en anmälan. Här måste det bli en förändring!

Med tanke på den motion om tillgänglighet för alla kommunens medborgare, som fullmäktige antog tidigare i höstas, är det också viktigt att Miljö- och byggnadsförvaltningen får en aktiv roll i det arbetet just när det gäller tillsyn.

Enköping ligger i en expansiv region och vi har potential att kunna attrahera fler företag att etablera sig här. Det ställer också krav på att vi på Miljö- och byggnadsförvaltningen har kvalificerad personal som kan möta upp mot de behov våra kunder har.

Därför måste Enköpings kommun också vara en attraktiv arbetsgivare, vilket bidrar till att underlätta i exempelvis rekryteringsprocesser. Idag är vi inne i en sådan rekryteringsprocess av en ny chef för bygglovsavdelningen och vi ser konkurrensen med andra kommuner blir allt hårdare.

Att vara en attraktiv arbetsgivare ger också förutsättningar för att kunna behålla den kvalificerade personal vi redan har och samtidigt även kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter genom kompetenshöjande insatser.

I och med det yrkar jag bifall till Socialdemokraternas och Nystart Enköpings förslag till budget.

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.