MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Inte arbetsbrist – snarare bristande politik

Posted on

Synpunkter från missnöjda medborgare fortsätter på insändarsidan i EnköpingsPosten även idag. I den ena menar skribenten att det borde bli en folkstorm kring hur den moderatledda majoriteten missköter vår kommun!

Den andra skribenten menar att kommunens attraktionsvärde sjunker drastiskt och pekar också på hur den politik som det ”nya arbetarpartiet” och dess allierade driver drabbar framför allt barn och ungdomar!

Bläddrar man ytterligare en sida i EP konstateras där att 5 tjänster ska bort från Upplelevseförvaltningen. Tydligen har arbetsgivaren nu haft ett möte med arbetstagarorganisationerna där man meddelat om neddragningarna.

Det som gör mig något fundersam är när jag läser verksamhetschef för barn och ungdom samt för idrott och förening Hanna Rydstedts uttalande om att orsaken till att 5 tjänster ska bort är ”arbetsbrist och därmed övertalighet”!

Arbetsbrist är något som uppstår när produktionen tvingas dras ner på grund av vikande efterfrågan! Detta kan självfallet leda till övertalighet och nödvändiga åtgärder.

Just i fallet Upplevelseförvaltningen handlar det inte om arbetsbrist! I ärlighetens namn bör man redovisa de faktiska orsakerna – såväl bristande politiskt ledarskap som bristande ekonomisk styrning!

Kulturskolan har fortfarande kö av potentiella elever. Man skulle snarare behöva utöka personalstyrkan för att kunna tillgodose den efterfrågan som finns! När man nu drar ner antalet tjänster på Kulturskolan riskerar man att tappa i runda slängar 140 elevplatser, vilket innebär att kön blir än längre.

På fritidssidan har man redan idag svårt att hinna med nödvändig drift av kommunens anläggningar. Vi vet med största säkerhet att trycket på dessa anläggningar ökar. Inte heller här är det arbetsbrist – snarare tvärt om! Ändå väljer man att minska antalet tjänster, vilket kommer att drabba kommunmedborgarna!

Med andra ord – efterfrågan på kulturella och andra folkhälsofrämjande aktiviteter har inte minskat!

Till skillnad från den moderatledda alliansen, som hävdar låg skattesats, vet vi att bra verksamheter inom skola, vård och omsorg samt just dessa aktiviteter är de viktigaste faktorerna till att man väljer att flytta till vår kommun!

Den politik som förs i vår kommun idag har totalt tappat medborgarfokus. Det finns en naturlig korrelation mellan väl fungerande kommunal verksamhet och övrig samhällsutveckling. Detta kan därför också på sikt påverka näringslivsutvecklingen negativt vad gäller företagsetableringar och därmed också arbetsmarknaden!

Som sagt – det råder ingen arbetsbrist inom Upplevelseförvaltningen i vår kommun! Den moderatledda majoriteten måste våga stå för den politik man för!

Om vi ska fortsätta vara en attraktiv kommun både vad gäller utbudet av upplevelser, som arbetsgivare, för nyetableringar och inflyttning måste vi prioritera rätt!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.