MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

KF-beslut strider på ALLBO-lagen?

Posted on

Igår fattade kommunfullmäktige beslut om nytt ägardirektiv för Enköpings Hyresbostäder (EHB). I och med beslutet kan nu EHB komma att nyproducera bostadsrätter. Är det vad ett allmännyttigt bostadsbolag ska syssla med?

Vi Socialdemokrater anser inte det! Ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag ska bygga och förvalta hyresrätter, vilket också både lagstiftning och SKL:s jurister med all tydlighet visar.

I ALLBO-lagen (lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag) står att verksamheten ”huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt”.

SKL menar i sitt CIRKULÄR 10:66, som skickades ut till samtliga kommuner som stöd att tolka lagen, att ALLBO-lagen ska ”ge förutsättningar för en bättre fungerande bostadsHYRESmarknad, ett större intresse för att investera i och förvalta HYRESrätter och på sikt ett förbättrat utbud av HYRESbostäder”.

Det är ganska uppseendeväckande att man då kan tolka lagstiftningen på ett annat sätt och att man från politikerhåll går emot juridiskt sakkunniga och deras tydliga tolkning av lagstiftningen!

När jag gick upp i debatten under fullmäktige och påpekade detta kom det inte helt oväntat en reaktion från finanskommunalrådet Ingvar Smedlund (m), som ställde frågan:

Hur kommer det sig då att ni under förra mandatperioden ville göra om hyresrätter till bostadsrätter?

Det Smedlund syftade på var såklart 13-våningshusen på Sadelmakaren som, på begäran från EHB:s styrelse, under en period omvandlades till bostadsrätter (men som nu åter finns tillgängliga som hyresrätter).

Skillnaden här, mot vad det nya ägardirektivet öppnar upp för, var att när husen på Sadelmakaren byggdes var det som just hyresrätter. När styrelsen för EHB befarade att lägenheterna skulle kunna bli svåra att hyra ut ansåg man att det skulle finnas en möjlighet att täcka byggkostnaderna genom att omvandla dem till bostadsrätter, vilket en majoritet av fullmäktige senare ställde sig bakom.

Vi Socialdemokrater ser ingen konflikt i att EHB, för att finansiera nyproduktion av hyresrätter, har möjligheten att avyttra fastigheter. Det vi motsatt oss i processen om ägardirektivet är att det nu är möjligt för det allmännyttiga bostadsbolaget att i nyproduktion kan bygga bostadsrätter.

Om nu inte Smedlund förstår eller ens vill förstå skillnaden kan man ju ställa sig frågan om han över huvud taget förstår vad det är han fattat beslut om?

Men vi Socialdemokrater, som också fick stöd för vårt yrkande av Vänsterpartiet, noterar att övriga partier i fullmäktige – M, C, L, KD, MP, NE och SD – fattat ett beslut som enligt juridiskt sakkunniga strider mot gällande lagstiftning!

Det är både anmärkningsvärt och uppseendeväckande!

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.