MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Klart för nya lokaler på Hornö

Posted on

I dagens nummer av EnköpingsPosten finns en artikel om att vi i Miljö- och byggnadsnämnden sagt ja till att bygga nya lokaler för Hornö LVM-institution.

Bakgrunden är den att de befintliga byggnaderna i det närmaste är utdömda och därför är man i stort behov att det byggs nytt.

Vi har från nämnden redan sagt ja en gång till bygglovet, men i och med att en granne inte blivit hörd under grannhörandet överklagades beslutet och Länsstyrelsen upphävde nämndens beslut. När ärendet då kom tillbaka till förvaltningen för ännu en runda lyftes det in nya aspekter kring total tillgänglighet i lokalerna.

Från förvaltningshåll ser man Hornö LVM-hem som en ren vårdinrättning och har också bedömt tillgänglighetsfrågan utifrån det och den lagstiftning som gäller. Det är här vi från politiskt håll ser lite annorlunda på verksamheten.

Visserligen är det en form av vård, men just i det här fallet handlar det mer om tvångsvård av, som man skriver själva på Hornös hemsida, ”män som bedöms som våldsbenägna och män med svåra psykiska störningar”.

Precis som det står i EP bedömde vi från nämnden att de tillgänglighetsanpassningar som fastighetsägaren Specialfastigheter AB tagit med och presenterat i ritningarna är tillräckliga.

Vi har också fått information om att personer med funktionsnedsättningar som ska placeras på LVM-hem placeras på andra platser i landet som är tillgänglighetsanpassade just för att kunna ta emot dessa personer.

Utifrån den information vi fått ta del av och efter en ordentlig diskussion i nämnden valde vi att återremittera ärendet i syfte att gå emot förvaltningens förslag och istället bevilja bygglov.

I måndags skrev jag, på delegation, på beslutet om bygglov för Hornö LVM-hem i och med att jag för tillfället fått axla ordförandeuppdraget i nämnden.

/Matz

One thought on “Klart för nya lokaler på Hornö

  • Anonym 19 december, 2012 at 23:19
    Reply

    HELT RÄTT!

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.