MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Klart och tydligt av Lasse van Aller

Posted on

Lasse van Aller (S), andre vice ordförande i Upplevelsenämnden, skriver i dagens EnköpingsPosten en bra beskrivning på hur vi från Socialdemokratiskt håll ser på nedskärningarna inom nyss nämnda nämnd!

Lasse menar att det inte är rimligt att kommunmedborgarna ska behöva drabbas på grund av att vi har en politisk ledning som brister gång efter annan!

Istället föreslår vi att det underskott som nämnden dragit på sig, och som vuxit från den ena dagen till den andra, ska täckas av kommunstyrelsen!

Till skillnad från den moderatledda majoriteten ser vi vikten av att ha ett brett utbud av både kultur- och fritidsaktiviteter i kommunen. Det handlar om livskvalitet, folkhälsa och ett attraktionsvärde för såväl de som redan bor och lever i vår kommun som för potientiella kommuninvånare!

Det står också helt klart att alliansföreträdarna i nämnden inte har bemödat sig att ta en dialog med varken personalen i verksamheterna eller de klubbar och föreningar som kommer att drabbas av nedskärningarna.

För man en dialog med de som kan verksamheterna utmynnar det ofta i konkreta och konstruktiva förslag, som med all sannolikhet kunnat ligga till grund för mer realistiska och genomförbara åtgärder!

Att så inte har gjorts visade det sig med all tydlighet under interpellationsdebatten vid senaste kommunfullmäktige där både ordförande och förste vice ordförande i nämnden saknade förståelse för hur verksamheterna kommer att drabbas!

Jag skulle också vilja passa på att ge Lasse och den Socialdemokratistka gruppen i nämnden, tillsammans med V och MP, en stor eloge för tålamodet och kämpaglöden där medborgarnyttan hela tiden varit i fokus!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.