MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Kommunalt inflytande hindrar överetablering

Posted on

När JB Education gick i konkurs och ställde 15.000 elever utan skola menade man från företagsledningen att en av de starkast bidragande orsakerna till konkursen var ett vikande elevunderlag!

Detta kan ju inte ha kommit som en överraskning för JB-koncernen. Det är enkelt att få fram siffror för befolkningsutvecklingen och därmed enkelt kunna se att antalet gymnasieelver har minskat konstant sedan 2006.

Det största problemet har ju egentligen varit en överetablering av skolor och att konkurrensen om eleverna därmed också ökat under samma period! Denna överetablering har den moderatledda borgerliga regeringen varit fullt medveten om  – och dessutom tillåtit!

På dagens DN-Debatt skriver Stefan Löfven och Magdalena Andersson ett mycket välkommet debattinlägg som tydligt pekar på hur vi från Socialdemokratiskt håll ser på detta växande problem!

För oss är det självklart att företagsvinster aldrig får vara drivkraften i det svenska skolsystemet! I och med att vi alla är med och betalar för dessa skolor måste vi också kunna ställa krav på att kvalitet måste gå före uttag av eventuella överskott!

Löfven och Andersson menar i sin debattartikel att överetablering och konkurser motverkas genom att ge kommunerna ett avgörande inflytande över nya skoletableringar! De skriver vidare:

För oss är det självkart att ställa tuffa krav på skolföretag. Det är en förutsättning för att de ska kunna få det stora förtroendet att förvalta våra gemensamma tillgångar och utbilda våra ungdomar. Vid vår kongress i april i år tog vi fram en rad förslag för att höja kvaliteten och främja ordning och reda i friskolesystemet.

Reinfeldt och hans alliansregering slåss med näbbar och klor för företagens fria etableringsrätt hellre än att se till elevernas rätt till en trygg skolgång med hög kvalitet!

Socialdemokratin sätter eleverna först i en skola, som vi gemensamt betalar för, där kvalitet alltid går före vinstuttag!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.