MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Kulturskola och idrottsbibliotek

Posted on

musikochidrottFolkpartisten Magnus Sävenäs gick upp i fullmäktige förra veckan under budgetdebatten och pratade om bland annat Upplevelsenämnden. Där menade Sävenäs att FP inte anser att det är rätt att halvera avgiften till Kulturskolan så som vi Socialdemokrater och Nystart Enköping lagt i vår budget.

Sävenäs påpekade mycket riktigt att Kulturskolan är en stolthet för Enköping, men menade i samma andetag att den som går på Kulturskolan väljer det av intresse på samma sätt som man väljer att spela tennis, fotboll eller utöva någon annan idrott.

Tyvärr glömmer Sävenäs att Kulturskolan, till skillnad från idrottsföreningarna, är en kommunal verksamhet som vi som kommun erbjuder våra medborgare. Det är en verksamhet som i mångt och mycket kan likställas med ordinarie skolverksamheter där vi har utbildade och duktiga pedagoger som bedriver en högkvalitativ verksamhet.

Därmed inte sagt att jag förringar föreningslivets många engagerade och duktiga ledare som på, många gånger, ideell basis bedriver sina verksamheter.

Magnus Sävenäs fortsatte sedan att motsätta sig vårt förslag om att starta ett Idrottsbibliotek. Hans argument var följande:

Det tror vi inte på av flera anledningar. Huvudsakligen är det inte kommunens ansvar.

Och i och med det sa han emot sig själv gällande Kulturskolan, som de facto är kommunens ansvar!

Även Jan Fredriksson (c) hade åsikter om Idrottsbibliotek. Fredriksson tog utförsåkning som ett exempel där han menade att det är viktigt att man ställer in bindningar rätt utifrån kroppsvikt. Han var också orolig för att själva Idrottsbilblioteket inte skulle ligga vid själva Skattmansöbacken.

Vart han ville komma med det var lite oklart. Menade Fredriksson att inställning av bindningar måste göras vid själva backen eller handlar det om att själva utlåningen av utrustning måste ligga där aktiviteten ska utföras?

Oavsett vilket är det ovidkommande! Med Janne Fredrikssons sätt att se det skulle det innebära att alla som utövar någon form av idrottslig aktivitet har sin utrustning där aktiviteten utförs och att ingen har den hemma.

Inställningar av bindningar till skidor görs exempelvis i sportbutiker runt om i landet. Många privatpersoner har kunskap om hur detta sköts och klarar det till och med på egen hand.

Tanken med Idrottsbibliotek är att vi också ska knyta an till föreningslivet och där vi i samarbete med olika föreningar får hjälp med den kompetens som finns runt om i vår kommun. Idrottsbiblioteket ser vi också som en ny plattform för föreningar att kunna fånga upp nya potentiella medlemmar.

Vi vill med ett Idrottsbibliotek skapa förutsättningar för kommunens medborgare att hitta nya spännande aktiviteter utan att de initialt ska behöva investera i utrustning innan de vet om det är en aktivitet de verkligen vill hålla på med och som passar.

Vi vill också i samarbete med föreningslivet bidra till att vi får fler föreningsaktiva medborgare i alla åldrar. Det främjar såväl folkhälsan som social utveckling och kommer att berika människors vardag samt bidra till en starkare återväxt inom föreningslivet.

/Matz

One thought on “Kulturskola och idrottsbibliotek

  • Percy Westerlund 25 november, 2014 at 23:50
    Reply

    Möjligen syftade Janne F på att kommunen ikläder sig ett juridiskt ansvar för att låntagarna inte skadas av defekter på de utlånade prylarna. En hockeyhjälm eller skidutrustning som är behäftad med fel eller inte anpassad till utövarens specifika behov kan ju orsaka svåra skador. Är det inte bättre att utlåningen hanteras av de föreningar som organiserar respektive idrott? Var inte det också föreningslivets reaktion på er motion?

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.