MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Lovskola och läxhjälp till alla

Posted on

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Varje barn har rätt till utbildning. Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Så står det att läsa i FN:s barnkonvention. Frågan är hur det stämmer i dagens Sverige där skillnaderna i skolan ökar, klyftorna i samhället växer och de som drabbas hårdast är just barnen.

Ett tydligt tecken på det är den skattesubventionerade läxhjälpen, också kallad LÄX-RUT, som den borgerliga regeringen drivit igenom.

Både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har kritiserat den här typen av läxhjälp som bara kommer vissa till del. Skolverket var kritiskt redan innan det sjösattes och har även senare menat att det är ett system som är beroende av att föräldrar ser till att deras barn klarar skolan.

I internationella kunskapsmätningar rasar Sverige. Samma Sverige som var ett föregångsland vad gällde utbildning för inte allt för länge sedan! En bra skola är avgörande för Sveriges framtid. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb. Därför vill vi ha en skola som hjälper varje elev att nå sin fulla potential.

Alla elever ska ha samma chans att klara skolan. Inte bara elever vars föräldrar har råd att betala ska ha möjlighet till läxhjälp. Därför vill vi parallellt med att LÄX-RUT avskaffas satsa 116 miljoner på läxhjälp till ALLA elever!

Lokalt i Enköping vill vi dessutom införa lovskola från årskurs 7. Vi var drivande vad gällde att införa sommarskola i vår kommun och nu vill vi ta nästa steg. Elever från år 7 och uppåt ska få möjlighet att plugga upp betygen.

Denna möjlighet ska inte enbart erbjudas någon vecka på sommarlovet utan ska erbjudas under skolans alla lov om behovet finns.

Våra barn och unga är vårt gemensamma ansvar och vår framtid. Socialdemokraterna har en politik för framtiden!

/Matz

Publicerad i EP 2013-10-15
Publicerad i EnaHåboTidningen 2013-10-26

3 thoughts on “Lovskola och läxhjälp till alla

 • Percy Westerlund 11 oktober, 2013 at 07:20
  Reply

  Ja du Matz, vi får nog gå tillbaka till 60-talet om vi vill minnas den tid då Sverige var en förebild som utbildningsland. Sedan har det under många årtionden gått utför, inte minst pga den konsekventa nedtoningen av kunskapsinhämtning (eller ”pluggskolan” med vänsterjargong) som s verkat för. Som pricken över i:et kom Göran Perssons katastrofala kommunalisering av skolan. OK, även borgerliga partier har ett ansvar för att man inte gjorde större motstånd mot nedmonteringen av den kunskapsinriktade undervisningen. Det kommer att ta lång tid att vända på utvecklingen. Allt som bidrar till att ge eleverna bättre kunskaper bör uppmuntras, inklusive läxhjälp med eller utan RUT.

  • Matz Keijser 11 oktober, 2013 at 08:13
   Reply

   Nu tar du i, Percy, när du vill backa 50 år. Den svenska skolan har hållit god kvalitet även efter du lämnade skolbänken 😉

   Det är alltid lika spännande att ni från de fyra borgerliga partierna nästan alltid refererar till Göran Persson och kommunaliseringen som ett mått på skolans ”förfall”.

   Jag antar Percy att du håller med om att skolans styrdokument är oerhört viktiga för hur skolan ska arbeta? Här sätts mål upp – både kunskapsmässiga och även för värderingar och demokrati.

   Därför är det också viktigt att påpeka att ni i er kritik ALDRIG lyfter fram att det är borgerliga regeringar som tagit fram de tre senaste LÄROPLANERNA!

   Sedan 1980 (Lgr80) är det borgerliga regeringar som talat om hur skolan ska fungera – det ni själva kallar flumskolan!

   Ja, Percy, jag tror också att det kommer att ta lång tid att vända utvecklingen. Men att då öka skillnaderna i skolan som din regering så starkt bidragit till ger ju mera bilden av att man inte ens hittat rodret till skutan som ska vändas!

   Därför kan det inte heller vara inklusive RUT, som du menar. RUT ger inte ALLA samma förutsättningar. Du bygger vidare på ert vi- och dom-samhälle med kunskapsskillnader och klassklyftor!

   ALLA barn är vårt gemensamma ansvar – oavsett föräldrarnas tjocklek på plånbok! ALLA barn ska ha samma rättigheter! ALLA barn har rätt till likvärdig kunskap!

   /Matz

   • Percy Westerlund 11 oktober, 2013 at 15:57
    Reply

    Jo, jag håller med om att de borgerliga regeringarna har ett medansvar för att man inte tidigare tog krafttag för att vända utvecklingen, något jag också medgav i föregående inlägg. Men s var pådrivande och gjorde det till en ideologisk fråga att sänka kunskapskraven i utbildningen. Det handlade även då om missriktad jämställdhetsiver. Eftersom många inte klarade kraven för högre utbildning så sänkte man helt enkelt kraven! Det var viktigare, uppgavs det, att kunna samarbeta och ifrågasätta.
    Kommunaliseringen av skolan var ett grundskott mot hela skolväsendet, något som jag tror Göran Persson ensam kan ta åt sig ”äran” för. Finns det någon lärare som tycker att det var ett riktigt steg?

    Percy

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.