MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

(M) vill skörda frukten!

Posted on

Dags att granska moderaterna och jag har valt att titta närmare på deras annons i dagens EP vad gäller utvecklingen i staden, eller som de själva rubricerar det ”En stad i omvandling”. Här skriver de:

Efter 4 år utan att något skett med stadens utveckling så lovar vi att ta tag i torget, stadshotellgropen, Joar, kommunhuset och gymnasiet. Allt kommer inte att vara färdigt, men du kommer att märka stor skillnad under mandatperioden.

På bilden i annonsen står bland annat Ingvar Smedlund – oppositionsråd, kommunstyrelsens andre vice ordförande och vice ordförande i plan-, mark- och exploateringsutskottet (PLEX). Med tanke på den roll han har i politiken blir man aningen förvånad hur han formulerat denna text. Jag vet att han varit närvarande på samma möten som jag både vad gäller kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), kommunstyrelsen (KS) och PLEX.

Låt oss börja med TORGET:
I december 2015 tillträdde kommundirektör Peter Lund som ordförande i föreningen Enköping Centrumsamverkan. Föreningen, som inbegriper ett stort antal företag i Enköping, arbetar hårt för att utveckla centrum och handeln i staden. I styrelsen finns också kommunens näringslivschef Cissi Lööf som ”ansvarar för det strategiska arbetet med att skapa bra förutsättningar för företag att utvecklas i kommunen, där det ingår att vara en aktiv part i att skapa ett attraktivt centrum”.

På senaste KSAU besökte vice ordförande för Enköping Centrumsamverkan Johan Borg oss och berättade om föreningens arbete och de stora steg man tagit. Borg poängterade också vikten av samarbetet med kommunen och hur viktiga kommundirektörens och näringslivschefens insatser är.

Jag vet att Ingvar Smedlund var med på det mötet i augusti!

STADSHOTELLGROPEN
2010 revs vårt vackra stadshotell efter att under många år stått och förfallit utan underhåll. Då – 2010 – uppkom den numera rikskända gropen och har sedan dess stått och gapat innehållslös.

Under den här mandatperioden har många och långa diskussioner och förhandlingar genomförts med tidigare fastighetsägaren PEAB. Dessa slutade med att kommunen förvärvade fastigheten. Därefter fattades beslut om att genomföra arkeologiska utgrävningar, vilka nu är i sitt slutskede och man kan besöka och lära sig med om vår stads historia.

Nästa steg är att anordna en markanvisningstävling där vi får förslag på vad som kan bli aktuellt att bebygga fastigheten med.

Så nog har det hänt betydligt mer under de här fyra åren än under moderaternas senaste tid som styrande i kommunen efter att hotellet revs!

JOAR
Samtliga partier som sitter i fullmäktige har suttit med och diskuterat en långsiktig utvecklingen av staden i det som gick under namnet Centrumpusslet. Även Ingvar Smedlund var med!

Samtliga partier landade i att Joar ska utvecklas till ett kulturcentrum, så oavsett vilka partier som efter valet kan komma att hålla i taktpinnen kommer det bli verkstad vad gäller Joar.

GYMNASIET
Att Westerlundska gymnasiet sett sina bästa dagar är också alla partier överens om och att ett nytt gymnasium behöver byggas. Så inte heller detta är något som varken moderaterna eller väljarna behöver oroa sig för. Det måste ske under kommande mandatperiod oavsett vilket styre vi får.

KOMMUNHUSET
Precis som många av kommunens fastigheter har kommunhuset under allt för lång tid stått utan underhåll. Under perioden 2006-2014 påpekade vi från Socialdemokraterna att en underhållsplan behövdes tas fram, men fick tyvärr inget gehör för det från den moderata majoriteten.

Detta har nu alltså resulterat i att kommunhuset har utrymts och personalen på de olika förvaltningarna, där många mått fysiskt dåligt, har flyttat in som hyresgäster utspridda på olika ställen i staden.

Kommunens lokalstrateg redovisade på senaste KS (där Smedlund var med) hur arbetet med att få till ett nytt kommunhus går. Hon menar att det kan komma att ta 4-5 år innan det finns en färdig lösning oavsett om nuvarande kommunhus ska renoveras och anpassas till den organisation som ska arbeta där eller om det ska byggas ett helt nytt kommunhus på annan plats. Men att vi behöver ett kommunhus är det också koncensus kring över partigränserna.

SAMMANFATTNING
Det moderaterna skriver i sin annons är alltså ett antal punkter där vi redan nu, med Socialdemokraterna och Nystart Enköping i den politiska ledningen, kommit en bra bit i det förberedande arbetet och som kommer att sjösättas under den kommande fyraårsperioden.

Det känns lite som Ingvar Smedlund och moderaterna är som den femte lagmedlemmen i ett curlinglag, som varit med och tagit fram taktik och strategier för hur spelet ska genomföras. Sedan har man suttit på läktaren och tittat på medan de andra gjort jobbet. Nu när alla stenar är på plats i boet vill man skörda frukten av det arbete de andra gjort! Upp på prispallen och ta emot guldmedaljen och folkets jubel!

Det jag kan hålla med om i moderaternas annons är att allt inte kommer att bli färdigt under den kommande mandatperioden, men invånarna i Enköping kommer att märka att det fortsätter hända saker. För det är lite orättvisande att påstå att inte ”något skett med stadens utveckling”.

Vi har tagit ansvar, gått från tidigare tomma ord till verkstad och handling – vi har redan tagit tag i Enköping!

Vi har som sagt fått rådighet över stadshotellsfastigheten, vi har byggt Munksundsskolan med tillhörande Enahallen, en ny ishall står på plats, flera konstgräsplaner finns att tillgå, bygget av en ny simhall/familjebad har efter åratal av utredningar äntligen kommit igång och det byggs som aldrig förr i hela Enköping! Det är några av alla de saker som hänt med Socialdemokraterna i den politiska ledningen.

Jag tror det är viktigt för väljarna att få förståelse för vilka som faktiskt varit med på banan!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.