MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

M vs M snarare än M&M:s

Posted on

Att fempartistyret i Enköping skulle få problem att dra jämnt var det nog ingen som tvivlade på när de bestämde sig för att bilda ett minoritetsstyre. Tre småpartier (L, KD och MP) och två större (M och C) med moderaterna som största parti.

Vi har också sett ett antal gånger att man inte riktigt kommer överens i vissa frågor och kommunstyrelsens ordförande Ingvar Smedlund har i fullmäktige själv sagt att han inte haft hela gruppen med sig.

Men nu har det gått så långt att moderaterna verkar ha interna stridigheter och motsättningar. Dessutom drar man sig inte för att spela upp det för öppen ridå inför oppositionen!

I mars fattade kommunfullmäktige ett beslut om en utredning om politisk organisation för arbetsmarknadsfrågor. I den andra beslutssatsen stod:

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram en gemensam målbild för arbetsmarknadsfrågorna och hur samverkan mellan nämnderna ska utformas. Uppdraget återredovisas till kommunstyrelsen i maj.

Idag, 19 maj, hade vi kommunstyrelse. För någon dag sedan fick vi information om att ordförande för UAN Mats Flodin (M) skulle återrapportera – men det fanns inte med som en punkt på dagordningen utan ”trycktes in” som ett extra ärende.

Nåväl, vi fick en muntlig redogörelse för hur arbetet fortlöpt och Flodin meddelade att ett 30-tal personer varit involverade och fått information om detta uppdrag.

I uppdraget var det också tydligt att UAN tillsammans med berörda nämnder skulle ta fram den GEMENSAMMA målbilden. Detta innebär bland annat samarbete med Socialnämnden samt Vård- och Omsorgsnämnden (VON).

Efter Flodins redovisning, som till slut skulle ses som en delrapportering och inte en fullödig återredovisning, begärde hans partikamrat och tillika ordförande för VON Bitte Myrsell ordet.

Det blev tydligt att Flodin kört solo i den här processen, vilket också tydliggjordes av Socialnämndens vice ordförande Tuija Rönnback som konstaterade att man inte varit medverkande i processen.

Bitte Myrsell avslutade med att rikta sig direkt till partikamrat Flodin och krasst säga:

Du säger att 30 personer är informerade om det här, men det är tråkigt att jag inte är en av dem!

Som sagt – att de fem partierna skulle få svårt att styra tillsammans var nog ingen överraskning. Men det gör ju inte saken bättre när det största partiet, moderaterna, inte ens klarar av att fullfölja av fullmäktige fattade beslut och inte heller mäktar med att komma överens internt inom sitt eget parti!

Det känns verkligen inte som att Ingvar Smedlund har ”hela gruppen” med sig och som det verkar inte heller sitt eget parti…

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.