MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Med förtroende följer ansvar

Posted on

I gårdagens EP hade jag en insändare som var ett svar till centerpartisten, tillika Miljö- och byggnadsnämndens ordförande, Jan Fredrikson. Mitt svar bygger på den kritik Fredriksson riktade mot oss Socialdemokrater i sin insändare.

Av någon outgrundlig anledning har EP:s redaktion helt sonika strukit EN mening i min insändare. En mening som påvisar att nämndens ordförande gång efter annan nonchalerar rådande lagstiftning och blundar för viktig information från remissinstanser.

Här kommer i alla fall min insändare – I SIN HELHET! (Den i EP strukna meningen är fetmarkerad.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fredriksson hamnar i en intressekonflikt

Svar till insändare av Jan Fredriksson 20/2

Till att börja med delar jag Jan Fredrikssons vision om en levande landsbygd och att vi från Miljö- och byggnadsnämnden verkligen ska ge förutsättningar för de som vill förvekliga sina drömmar om ett eget boende – oavsett var i vår kommun man vill bo.

Fredriksson skriver under sin insändare som representant för Fjärdhundrabygdens Centerpartiavdelning, men värt att känna till är att samme Fredriksson innehar förtroendeuppdraget som ordförande för Miljö- och byggnadsnämnden! Den nämnd som bland annat fattar beslut gällande lokaliseringsprövningar, så kallade förhandsbesked, samt bygglov.

Därför blir jag oroad när Fredriksson i sin insändare skriver ”Att socialdemokraterna röstade nej till ett bygglov i Altuna Fröslunda är för mig oförklarligt.”

För det första gällde inte ärendet ett bygglov utan ett förhandsbesked. För det andra är det för mig obegripligt att Fredriksson med sin mångåriga erfarenhet som lokalpolitiker och i sin roll som ordförande för Miljö- och byggnadsnämnden uppenbarligen ser sig stå över rådande bygglagstiftning (PBL) och dessutom totalt negligerar synpunkter från rådgivande remissinstansers påpekanden!

Det är också uppenbart att Fredriksson i sina två roller, som ordförande för en myndighetsutövande nämnd samt som ideellt och personligt engagerad i utvecklingen av Fjärdhundra, hamnar i intressekonflikt med sig själv. En intressekonflikt som resulterar i att populistisk retorik prioriteras före en garanti för rättssäkra politiska beslut. Och det är, som jag upplever det, inte första gången!

I det i Fredrikssons insändare aktualiserade ärendet var det en majoritet i nämnden som tog lagstiftningen och remissinstansernas synpunkter på största allvar och därmed inte såg någon möjlighet att tillstyrka ett förhandsbesked. Fredriksson och övriga i det blågröna styret var av en annan uppfattning!

Miljö- och byggnadsnämndens uppgift är att ge förutsättningar, inom lagens råmärken, för nya etableringar och bebyggelse. Hela tiden med den sökandes bästa för ögonen. Dessutom måste vi ta ansvar för vilka konsekvenser det får för kommunens utveckling i helhet och den kommunala ekonomin. Då måste vi också förstå den lagstiftning vi har att förhålla oss till!

Men som sagt – jag delar Fredrikssons vision om en levande landsbygd och en fortsatt positiv utveckling av hela vår kommun, där vi i nämnden drar vårt strå till stacken och tar ansvar för att bygga ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

One thought on “Med förtroende följer ansvar

  • Ros-Mari Bålöw 25 februari, 2020 at 20:42
    Reply

    Högst uppseendeväckande att just den meningen redigerats bort – om det nu är så det gått till och inte kan förklaras av någon form av tekniskt fel eller för att man behövde anpassa texten till spaltutrymmet. Hur som helst, det vore ju intressant att få höra EP:s förklaring till detta. Jag har gjort mig föreställningar om att insändare publiceras i sin helhet och att innehållet tillskrivs insändarskribenten. I en värld full av politiska partier som gjort konspirationsteorier till ”sanning” vill man ju inte sälla sig den dårskapens tankegångar. Jag antar och hoppas att inte heller EP har intresse av att ge näring till den sortens villfarelser.

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.