MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Mitt arkitekturfrö har börjat gro!

Posted on

För ganska precis ett år sedan satt vi Socialdemokrater i ett budgetmöte tillsammans med Nystart Enköping. Vi diskuterade vilka prioriteringar vi ville göra för 2018 och jag hade med mig ett förslag om att vi skulle behöva ta fram en arkitekturpolicy.

Anledningen var att jag ansåg att vi under en längre tid låtit exploatörers intressen gå före ett långsiktigt grepp om hur vi från politiken borde ta taktpinnen och peka ut i vilken riktning vi vill att vår vackra kommun ska utvecklas. Att sitta och ”tycka” kring enskilda byggprojekt blir lätt godtyckligt och lite adhoc samt att man inte ser helheten utan enbart har åsikter om just det ärendet.

Med en arkitekturpolicy kan vi sätta upp spelreglerna och samtidigt ta ett ansvar för en hållbar och långsiktig utveckling. Med en arkitekturpolicy talar vi om hur vi ser på vårt Enköping och ger därmed exploatörer något att förhålla sig till. Tillsammans kan vi bygga det hållbara samhället – inte bara hus!

Till min glädje köpte mina partikamrater och Nystart min idé och hösten 2017 tog vi i kommunfullmäktige beslut om Verksamhetsplan för Enköping 2018, där följande formulering finns med:

Arkitekturpolicyn blir ett verktyg för att skapa goda livsmiljöer för alla som bor och verkar i vår stad. Den ska säkerställa att kvalitets- och skönhetsaspekter inte hämmas av kortsiktiga ekonomiska överväganden, och skapa förståelse hos stadsbyggandets alla aktörer för de förväntningar som ställs på gestaltning och arkitektur.

Idag hade vi Plan-, mark- och exploateringsutskott (PLEX). Till att börja med fick vi ett glädjande besked om att vi från och med imorgon 1/6 har en tillförordnad stadsarkitekt, Domagoj Lovas – en av våra många duktiga tjänstemän som jag har stort förtroende för.

Domagoj redogjorde för vikten av god arkitektur och hur arbetet med arktiekturpolicyn nu fortsätter. Det finns redan idag en grupp av tjänstemän som arbetar med frågan och det finns representanter från flera förvaltningar, som bidrar med sin kompetens gällande arkitektur.

Under hösten kommer vi i PLEX att få en delredovisning och möjlighet att komma med inspel. Därefter kommer, utifrån inspelen, justeringar av arbetsmaterialet att göras och därefter kommer en slutrapport och ett förslag till arkitekturpolicy att presenteras. Runt årsskiftet kommer sedan slutprodukten att läggas fram och vi kan från politiken fatta beslut om antagande!

Avslutningsvis menade Domagoj att samverkan är A och O för att vi ska lyckas. Samverkan mellan politik och tjänstemän, samverkan mellan kommun och exploatörer och framför allt samverkan med de som bor, lever och verkar i vår kommun!

Det känns fantastiskt spännande att få följa och vara delaktig i den här processen. Jag ska inte sticka under stol med att jag känner en viss stolthet över mitt ett år gamla frö som nu verkligen börjat gro och att jag förhoppningsvis kommer att få vara med att skörda frukten av det!

/Matz

 

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.