MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Mitt inlägg i budgetdebatten

Posted on

Att miljö- och byggnadsnämnden under de senaste fyra åren fokuserat på kundnöjdhet är nog ingen överraskning för någon. Det har handlat om att förenkla för dem vi är till för genom att erbjuda bättre service och rådgivning.

Vi har ständig översyn av vår information på webben för att göra det enklare för våra kunder att hitta rätt. Kontaktcenter hanterar många enklare frågor som gör att våra medarbetare kan fokusera på handläggningen av ärenden och därmed hålla ner handläggningstiderna.

Öppet hus har från början varit och är även fortsättningsvis otroligt uppskattat, där både företagare, föreningar och privatpersoner får direktkontakt och kan ställa frågor och få råd kring bygglov och enskilda avlopp.

Dialogen direkt med våra kunder inom byggbranschen är oerhört viktig för att skapa en ömsesidig förståelse för hur kundens behov och lagstiftningens krav kan mötas för att nå resultat.

Digitaliseringen är en avgörande faktor för hur vi ska få en effektivare förvaltning och där e-tjänster förenklar för såväl våra kunder som för våra medarbetare. Idag kan vi med stolthet se att vi på byggsidan erbjuder inte mindre än nio e-tjänster kopplade till bygglovet och arbetet fortsätter.

Även på miljöavdelningen är man inne i en digitaliseringsprocess där det i första hand handlar om att införskaffa ett nytt ärendehanteringssystem som i sin tur kommer att innebära att man kan koppla på nya e-tjänster även här.

Miljö- och byggnadsförvaltningen ingår också i ett gemensamt projekt med samhällsbyggnadsförvaltningen kring en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess.

Allt det här arbetet måste nämnden få förutsättningar att jobba vidare med. Det vore olyckligt om digitaliseringen tappar fart. Förvaltningen och våra duktiga medarbetare gör idag ett fantastiskt jobb trots sin litenhet och knappa resurser. Att då lägga på ytterligare administrativa uppgifter vore förödande och skulle innebära mindre tid för kärnverksamheten.

Därför ser jag minoritetskoalisionens uppdrag i sin verksamhetsplan om en utredning om efterdebitering som kontraproduktiv. Speciellt när vi vet att Statskontoret och Livsmedelsverket är överens om en effektivare avgiftsfinansiering och därför föreslagit att Näringsdepartementet utreder förutsättningar för obligatorisk efterhandsdebitering samt att systemet ska träda i kraft 1 januari 2020. 

Låt oss invänta ett nationellt system som skapar en rikstäckande likställighet istället för att lägga resurser på att utreda själva – resurser som istället kan läggas där de verkligen behövs.

Vi vill ge Miljö- och byggnadsnämnden förutsättningar att fortsätta på den redan inslagna vägen, att kunna fortsätta lägga fokus på dem vi är till för och att ge dem möjligheter att förverkliga sina drömmar.

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.