MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Moderaterna gnäller – men tar inget ansvar

Posted on

wgyJag blev lite fundersam när jag läste moderaterna Stefan Sundbäck (ordförande för utbildningsnämnden), Göran Eriksson, Oscar Widman och Mats Jacobsons insändare om Westerlundska gymnasiet i gårdagens EP. De radar i sin insändare upp sju punkter som de menar ska ge ”elever mer inflytande under sin skolgång”.

Det finns två punkter som jag, hör och häpna, kan hålla med om. Den första är att elever bör få en bra övergång från grundskola till gymnasium. På gymnasienivå krävs mycket riktigt ett större ansvarstagande från den enskilda eleven och att man hittat sin lärstil och en fungerande studieteknik. Det ska man ha med sig från grundskolan och fått förståelse för de ökade kraven. Det jag dock saknar i denna punkt är hur eleverna med hjälp av studie- och yrkesvägledare  (SYV) också väljer rätt gymnasieprogram från början. SYV:s funktion måste stärkas på grundskolan!

Den andra punkten jag håller med om är en elevkår/elevråd med representation från samtliga program ska finnas. Skolan har förutom sitt kunskapsförmedlande uppdrag också ett demokratiuppdrag och där är elevdemokratin oerhört viktig!

Här tar dock medhållen slut. Eller rättare sagt – det handlar om att de fyra moderaterna slår in öppna dörrar och är dessutom motsägelsefulla i sitt resonemang!

Följande fyra punkter anser moderaterna är viktiga:

• Kompetensutveckling för personalen – till exempel om hur lärare kan arbeta och stödja eleverna samt ge den uppmuntran i deras studier.
• Alla elever ska bli sedda.
• Minska administrationen för lärare, det minskar lärarnas stress och de kan ägna sin tid åt undervisningen istället.
• Vi vill att personalen i skolan ska känna att det är roligt att gå till arbetet.

Samtliga punkter är ju konsekvenser av den politiska majoritetens vilja – i det här fallet snarare ovilja. För att kunna genomföra kompetenshöjande verksamheter är de ekonomiska resurserna a och o. Kompetensutveckling kostar, men måste ses som en investering. Sen är jag övertygad om att personalen redan idag vet hur man arbetar, ger rätt stöd och uppmuntrar. Det som är problemet att det inte finns rätt förutsättningar.

Att personalen idag inte hinner se alla elever är just konsekvenser av den senaste tidens förda skolpolitik där allt mer administrativt arbeta lagts på lärarnas redan hårt belastade arbetssituation. Därför blir de två, kanske till och med tre, sista punkterna motsägelsefulla. Det är den moderatledda skolpolitiken som ökat det administrativa arbetet för lärarna! Det är den moderatledda skolpolitiken som tagit bort förutsättningarna för lärarkåren att utföra det de är bäst på – att vara lärare!

I moderaternas sjupunktslista återstår:

• IT i klassrummet och andra pedagogiska hjälpmedel ska fungera.

Återigen måste jag bolla tillbaka ansvaret på den moderatledda majoriteten i kommunen. Det är ni som sitter på makten och har så gjort under en lång (kanske allt för lång) tid! Det är ni som ska se till att verksamheterna tilldelas rätt ekonomiska resurser.

Stefan Sundbäck som suttit som ordförande för utbildningsnämnden denna mandatperiod har varit fullt medveten om hur maskinparken på Westerlundska sett ut och har i budgetförhandlingarna kunnat åberopa detta som ett argument för att få till ekonomiska förutsättningar att lösa problematiken. Att nu en månad efter att budgeten för 2014 är antagen sitta i pressen och gnälla över att maskinparken på gymnasieskolan är undermålig är inte bara patetiskt – det är populistiskt så här valåret 2014!

Jag blev alltså något fundersam när jag läste insändaren. Varför sitter moderaterna och gnäller när det är de själva som har, och borde därför också ta, ansvaret för hur situationen ser ut på Westerlundska gymnasiet? Tror de verkligen att medborgarna är så urbota dumma att de inte ser igenom dessa populistiska valfloskler?

Helt uppenbart är att det har tagit slut på moderata visioner och mål – inte bara för gymnasieskolan utan för både Enköping och Sverige!

Det är hög tid för maktskifte på alla tre nivåer. Vi Socialdemokrater har en politik för framtiden och vi är beredda att, om vi får förtroendet, genomföra den! Det är allvar nu!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.