MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

M:s reformförslag = faktiskt S-politik

Posted on

Det är intressant att följa moderaternas kappvändarpolitik och då kanske framför allt i skolfrågor. Det verkar inte bättre än att moderater i opposition går i totalt motsatt riktning än vad man gjorde när man tillsammans med övriga allianspartier satt vid makten och de facto styrde den svenska skolan rakt ner i det kunskapsras man NU säger sig veta lösningen på!

I gårdagens EP skrev den moderata riksdagsledamoten från vårt län, Marta Obminska, en insändare som är ett tydligt bevis för hur moderaterna totalt avsäger sig det ansvar man hade under 8 år. Hon skriver bland annat:

Den svenska skolans resultat har under senare år kraftigt försämrats, visar internationella kunskapsmätningar. Svenska elever missar ett helt års undervisning i undervisningstid i jämförelse med många andra länder.

Obminska får det att framstå som en total överraskning för henne. Ändå har vi sedan 2006 kunnat följa hur svenska kunskapsresultat sjunkit i takt med att den dåvarande alliansregerningen reformerade den svenska skolan och lade allt mer administrativa uppgifter på personalen, vilket minskade tiden för faktiskt undervisning! Då kallade den moderatledda regeringen det för ”ordning och reda i skolan”!

Nästa aha-upplevelse för moderaterna och Obmiska är tydligen att ”det finns enligt undersökningar ett samband mellan ökad undervisningstid och elevernas resultat i matematik såväl i lägre som i högre årskurser”.

Jag är övertygad om att det för de allra flesta är det en relativt enkel slutsats att dra att för elever som ges mer tid tillsammans med kunskapsförmedlande pedagoger ökar förutsättningarna att ta till sig den förmedlade kunskapen. Tror inte man behöver vara raketforskare för att komma fram till den slutsatsen eller att man över huvud taget känner att man behöver ta stöd i forskning och utredningar för att förstå det.

Obminska fortsätter i sin insändare att ta stöd i forskningen, vilket i sig inte behöver vara fel, men när forskningens resultat visar på det uppenbara känns det ändå som att moderaterna inte tror sig veta sanningen själva. Eller vad sägs om:

Studier visar att utökad undervisningstid har en positiv effekt för exempelvis utrikes födda och elever med svagare socioekonomisk bakgrund.

Återigen är för det de allra flesta helt uppenbart! Om någon som inte har svenska som modersmål får mer undervisningstid tillsammans med pedagog ökar förutsättningarna att nå både snabbare och bättre resultat. Elever som inte, av olika anledningar, får tillräckligt stöd hemifrån i lärprocessen ger självklart mer tid med läraren bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen. Är detta verkligen nyheter för moderaterna?

Marta Obminska skriver om moderaternas skolreform som bygger på mer undervisningstid och tidiga insatser i lägre åldrar för att komma tillrätta med den svenska skolans kunskapsras. Ingenstans i insändare går att läsa att Obminska och moderaterna tar på sig ansvaret för den situation den svenska skolan hamnat i!

Det är som sagt spännande att moderaterna vänder kappan efter vinden. När vi från Socialdemokratiskt håll påpekade de uppenbara bristerna under förra mandatperioden valde den moderatledda regeringen att likt de tre berömda aporna vägra lyssna, blunda för sanningen och hålla tyst om hur det egentligen såg ut.

Nu har ändå moderaterna börjat sära på fingrarna framför ögonen, börjat lyssna in vad professionen faktiskt säger och försiktigt börjat prata samma språk. Visserligen påminner det Obminska kallar för ”moderaternas skolreform” påfallande mycket om s-märkt skolpolitik, vilket i och för sig inte är första gången! Kanske kan det ändå ses som en öppning för bredare överenskommelser i skolfrågorna.

Nu innehar Socialdemokraterna regeringsmakten och driver den skolpolitik vi är övertygade om kommer att ge resultat och på sikt kommer att leda till att svensk skola åter kan bli konkurrensmässig internationellt. En skolpolitik med eleven i fokus och där behoven styr insatserna.

Den bygger på tidiga insatser i lägre åldrar och mindre klasser, vilket leder till att varje elev får mer tid med pedagog och alltså mer faktiskt undervisningstid. Vi satsar på fler specialpedagoger och speciallärare som kan ge exempelvis utrikes födda elever det stöd de behöver. Vi investerar i att göra läraryrket attraktivt igen genom höjda löner men framför allt att låta lärarna göra det de är bäst på – att vara lärare och goda pedagoger i klassrummet och mer tid med eleverna. Vi ger stöd till skolor med tuffast förutsättningar, bygger ut elevhälsan och investerar i lovskola och läxhjälp för att alla elever ska få möjlighet att nå kunskapsmålen – mer undervisningstid helt enkelt!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.