MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

M:s simhallsargument ett magplask?

Posted on

Ny simhall diskuterades igår vid Kommunstyrelsens sammanträde. Från den politiska ledningen, S och NE, har vi lagt ett förslag om att bygga den nya simhallen i Gånstabacken. Det finns ett antal argument som talar för en sådan lösning, men framför allt blir det betydligt billigare än det förslag som togs i fullmäktige tidigare. Dessutom kan andra idrotter som pingis, squash och bowling fortsätta bedriva sina verksamheter under byggtiden plus att befintlig simhall kan fortsätta hålla öppet för sin verksamhet, simundervisning och rehabbassäng.

Från oppostitionen, och då framför allt från moderaterna, ställdes ett antal frågor. Bland annat om vilka fördelarna är att bygga i Gånstabacken och inte i anslutning till Idrottshuset. Svaret på det är att vi bygger på jungfrulig mark med bra geotekniska förhållanden. Skulle vi bygga vid idrottshuset skulle vi ta mark i anspråk som används för annan idrott exempelvis fotboll.

Det kom också frågor om vägar och parkeringar samt hur folk ska kunna ta sig gåendes mellan Idrottshuset och simhallen om den placeras i Gånstabacken. Tja – ett alternativ skulle ju kunna vara att man använder den befintliga gång- och cykelväg som finns på sträckan fram till den tänkta byggplatsen. Som ett förslag bara!

En annan fråga gällde om det finns någon riskanalys över hur vi hanterar en eventuell situation där något händer med den befintliga simhallen under byggtiden, för den risken såg Peter Book (m) som överhängande. Jo, det kan vara så att det kan hända något under byggtiden. Men man måste ändå konstatera att om vi bygger i Gånstabacken är risken betydligt mindre än om vi gör som moderaterna, centern, miljöpartiet och SD vill – nämligen att bygga i direkt anslutning till befintlig simhall!

Det var också ganska fascinerande att höra det moderata oppositionsrådet Ingvar Smedlund konstatera att samtliga partier var överens om att det beslut som togs i fullmäktige senast inte håller – varken ekonomiskt eller att alla delar som var tänkta att byggas inte är möjliga att genomföra. Varför det var fascinerande? Jo, så här står det nämligen i moderaternas budgetförslag för 2016:

De investeringar som behöver göras är dels nödvändiga reinvesteringar som t.ex. bygget av ett nytt badhus. Vi anser att det ska genomföras i enlighet med det gällande beslut som tagits i kommunfullmäktige.

Man börjar ju undra vad moderaterna vill? Och om de ens själva vet det? Det som började som en ansats till en Mollbergare hamnade plötsligt i en oplanerad överrotation och slutade i ett magplask!

/Matz

One thought on “M:s simhallsargument ett magplask?

  • Kenth Dagérus 15 oktober, 2015 at 15:58
    Reply

    Att SNE tänker så kortsiktigt som bara två eller tre år som bygget pågår är ju betänkligt och beklagansvärt. Anläggningen ska väl vara i verksamhet under mycket längre tid och då är det väl den tiden som måste få avgöra var bygget skall etableras. Ett sammanhållet idrottshus har ju varit ett lyckat koncept. Bygg fotbollsplaner istället där ni tänker er ert badhus.

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.