MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Nationell likvärdighet – inte lokala experi(m)ent

Posted on

Hade hoppats att nedanstående text hade publicerats i EP redan, men tyvärr verkar den ha hamnat i kö för den numera reducerade insändarsidan. Så här kommer den i bloggform så länge:

Svar till Percy Westerlund, Tommy Myrsell, Margareta Rinman och Göran Dalsgard, EP måndag 27/11.

Det är sant att vi från den politiska ledningen i Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) inte var beredda att införa Rättviksmodellen för livsmedelskontroll. Vi grundade det på Livsmedelsverkets ställningstagande vid det tillfället och valde att avvakta de utredningar som annonserats.

Nu har Statskontoret lagt fram en rapport med förslag på hur kontrollen kan bli mer effektiv och likvärdig nationellt. Man nämner Rättviksmodellen i rapporten, men förordar att ”Regeringen bör ta initiativ till en färdplan som ökar kommunal samverkan” samt tillföra ekonomiska förutsättningar att bilda en gemensam kontrollmyndighet.

I Livsmedelsverkets hemställan till Näringsdepartementet i oktober menar man nu att en efterhandsdebitering bör vara i kombination med ett nytt riskklassificeringssystem för att underlätta likabehandling av verksamheter oavsett var i landet!

Tidigare i år beslutade kommunstyrelsen om att Enköping skulle bli en barnrättskommun. I den debatten menade Percy Westerlund, vice ordförande i MBN, att vi skulle avvakta regeringens beslut kring barnrättsfrågor och inte starta parallellspår för Enköping.

Nu vill samme Westerlund, och hans partikamrater, gå emot sitt eget principfasta uttalande och föregå ett regeringsbeslut! Från den politiska ledningen vill vi avvakta och utifrån beslutet jobba vidare med en effektivare livsmedelskontroll.

När det gäller handläggningstider för bygglov vill vi informera om att ärenden som inte går upp till nämnd beslutas inom de lagstadgade 10 veckorna och många gånger med bred marginal. Vi, nämnd och förvaltning, har arbetat målmedvetet och gjort enorma framsteg sedan den förra mandatperioden och början av innevarande.

Viktigt i detta sammanhang är att antalet ärenden som går upp till nämnd är ett fåtal av alla ärenden byggavdelningen hanterar.

Nämnden har rätt att förlänga handläggningstiden för mer komplexa ärenden med 10 veckor, vilket ger totalt 20 veckors handläggningstid. Den processen i sig innebär dock ökad administration som tar bort faktisk tid att handlägga ärenden. Därför menar vi i remissyttrandet till Boverket att för att slippa denna administration samt att ge tid för externa instanser att hantera ärendena, tid vi inte kan råda över, öka den möjliga handläggningstiden för mer komplexa ärenden till 15 veckor. Detta skulle de facto bli fem veckor MINDRE än vad som är möjligt idag!

Självklart har vi kunden i fokus och att handläggningstiderna ska vara så korta som möjligt. Men det är viktigt att skapa förståelse för att det finns skillnader i olika typer av ärenden och att komplexiteten är avgörande för handläggningstiden.

Detta var ett remissyttrande till Boverkets rapport om utvärdering av tidsfrister och sanktioner – inget beslut! Återigen – låt oss se vad regering och riksdag fattar för beslut, som vi sedan har att rätta oss efter.

För den politiska ledningen i MBN 
Matz Keijser (S), ordförande 
Johnny Karlsson (NE)

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.