MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Ogenomtänkt tillståndskrav

Posted on

sit_stock_svDet blir allt mer tydligt att SD är ett enfrågeparti – så även lokalt i Enköping. Under kommunfullmäktiges sammanträde i måndags fanns ett antal ärenden på föredragningslistan, men inte i någon av dessa frågor var SD:s representanter uppe i talarstolen och presenterade sina åsikter.

Bland annat diskuterades och fattades det beslut i frågan om att ombilda Vafab Miljö AB till ett kommunalförbund. En majoritet av fullmäktiges partier förordade att vi i Enköping ska gå med i detta kommunalförbund. I debatten var det enbart moderaterna som argumenterade mot detta förslag.

Men så – när det blev votering i frågan visade det sig att SD stödde moderaternas argumentation. Inte så förvånande kanske! Man brukar ju stödja moderaternas linje i olika frågor både lokalt och nationellt. Men som sagt – i debatten var SD tysta!

I slutet av sammanträdet var det dags för en presentation av inlämnade motioner och här kom då alltså ytterligare ett bevis för att SD är just ett enfrågeparti. Deras motion handlade inte helt oväntat om att begränsa möjligheter för människor utanför Sveriges gränser att komma till vårt land.

Denna gång vill SD införa tillståndsplikt för tiggeri samt ambulerande försäljning och menar att EU-migranter som kommer till Sverige ska genom polismyndigheten söka tillstånd för att tigga eller bedriva försäljning.

Lars Frantzén (SD) kallade i sitt anförande de människor som tigger utanför butiker och deras temporära bosättningar för en ”sanitär olägenhet”, vilket ger en talande bild för vilken människosyn man har.

Det tog århundraden att eliminera slummen i Sverige. Nu är den tillbaka, men den här gången är den inte svensk.” avslutade Frantzén och det är här den verkliga problematiken verkar ligga. Det är inte svenska tiggare SD vill komma åt.

Men faktum är att vi i vårt land också har ett stort antal svenskfödda som idag är hemlösa och som bor i trappuppgångar, övergivna bilar eller under broar. Skillnaden är att dessa människor inte syns på samma sätt som de som sitter utanför butiker och tigger. Är dessa människor, med SD:s syn på problematiken, också en ”sanitär olägenhet”?

I att-satserna i motionen föreslår SD att det i de lokala ordningsföreskrifterna ska stå att för att spela musik och bedriva ambulerande försäljning på kommunal mark i Enköpings kommun ska det krävas polistillstånd. Frågan är om SD tänkt igenom detta ordentligt?

Ska den hemlösa, som genom att sälja tidningen Situation Stockholm får pengar för dagen, begära polistillstånd för sin försäljning? Ska jag kontrollera om det finns polistillstånd när någon kommer fram och frågan om jag kan avvara en tia till en kopp kaffe? Ska vi kräva av skolelever att de ska ha tillstånd för att sälja Maj-blommor utanför ICA eller COOP?

Jag ställer mig frågande till var SD vill att vi ska dra gränsen? Ska det gälla alla – oavsett etnisk och kulturell bakgrund? När blir det en ”sanitär olägenhet”?

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.