MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Ökade resurser till fritids

Posted on

De flesta barn på lågstadiet, och även många mellanstadieelever, är inskrivna på ett fritidshem. Det är en omtyckt och viktigt verksamhet för många barn och föräldrar, men under allt för lång tid har resurserna till fritids minskat.

Vi Socialdemokrater vill, både i riket men framför allt lokalt i Enköping, investera i fritids för stärkt kvalitet och högre personaltäthet. För första gången på många år ser vi att barngrupperna börjar minska, men vi vill fortsätta utveckla fritidshemmens viktiga verksamhet.

Låroplanen är tydlig med att ”undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid”. Vi Socialdemokrater är övertygade om att ett fritids med högre personaltäthet och mer planerad tid är ett bra komplement till den undervisning som sker under skoltid.

Lärandet ska löpa som en röd tråd genom elevens hela dag. Lärandet på fritids blir situationsstyrt och upplevelsebaserat samtidigt som fritidspedagogerna kan utgå från individens behov och intressen. Mer resurser innebär ökat stöd för dem som inte kan få stödet på hemmaplan.

Fritidsverksamhet av hög kvalitet har betydelse för barns utveckling. Genom att sätta leken i centrum kan fritidspedagogiken stärka elevernas kunskaper, samarbetsförmåga, självkänsla och sociala utveckling. Fritidshemmen har därmed potential att bidra till både högre måluppfyllelse och jämlika livschanser.

Vi Socialdemokrater vill utveckla samverkan mellan fritidshem och föreningsliv så att fler barn kan få ägna sig åt fritidsaktiviteter på eftermiddagarna. Lärande, idrottsträning och Kulturskola inom ramen för fritidshemmets verksamhet skulle underlätta livspusslet för många familjer, ge alla elever samma stöd i skolarbetet och samma chans till en meningsfull fritid.

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.