MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Realism snarare än populism

Posted on

Här kommer lite sent min senaste insändare, som publicerades i EP den 17/4 och var ett svar till moderaternas förstanamn i Miljö- och byggnadsnämnden Staffan Karlsson. I sin insändare menade han att vi från oppositionen i nämnden agerar populistiskt och ”skapat förvirring”.

Det enda vi gjort är att väga in olika aspekter och stå upp för de övertygelser vi haft från början.

Svar till Staffan Karlsson (m) EP 6/4

Till en början ställde jag mig frågan om jag, under rådande omständigheter, ens skulle drista mig till att formulera ett svar på Staffan Karlssons insändare. Som Karlsson mycket riktigt påpekar i inledningen av sin insändare finns det viktigare frågor att hantera just nu, men det är också delvis utifrån just den argumentationen som vi från S valde att bordlägga ärendet om Rättviksmodellen.

Vårt resonemang grundar sig bland annat på att vi bör fokusera på hur vi kan hjälpa kommunens näringsidkare NU! Att då, som moderaterna och övriga styret i miljö- och byggnadsnämnden (MBN), lägga ett utredningsuppdrag om efterhandsdebitering på en redan överbelastad förvaltning känns för oss inte högprioriterat. Förvaltningen behöver lägga sina begränsade resurser på att upprätthålla kärnverksamheten och bidra till att ta fram förslag på hur vi IDAG kan underlätta för näringslivet.

Dessutom vet vi att det på nationell nivå, på uppdrag av regeringen, håller på att tas fram rikstäckande strategier, principer och lagförslag för hur vi kan införa efterhandsdebitering och därmed få en likvärdighet även i landets alla kommuner. Ett första förslag på lagändring kan komma redan efter sommaren. Att då låta våra tjänstemän utreda ett parallellspår är varken ”effektivt eller rationellt”.

Inte heller kan vi se att en flytt av alkohol- och tobakstillsyn från socialnämnden till MBN på något sätt skulle leda till ökad effektivitet. Redan från början av den av moderaterna initierade utredningen (utan förankring i nämnderna) utkristalliserades att MBN skulle dra på sig ökade kostnader i en redan begränsad budget. Vi efterfrågade också vilka positiva effekter som skulle komma av denna omorganisation, men det ledande minoritetsstyret blev oss svaret skyldiga. Dessutom var vi från början tydliga med att den här typen av organisatoriska förändringar bör ske med en bred politisk förankring för att om möjligt kunna landa i ett konsensusbeslut.

Även jag har stor respekt för mina politikerkollegor. Därför förvånas jag över att av Staffan Karlsson bli beskylld för populism. Vi har gjort en annan bedömning än styret i nämnden, där vi vägt in aspekter om hur vi använder våra resurser i form av personalens arbetstid och tilldelad budget på bästa sätt liksom hur det återverka på den service som förvaltningen kan ge för alla kommunens invånare. Jag skulle inte gå så långt som att kalla det för ”tuppfäktning”. Snarare en naturlig del av den demokratiska processen där olika ståndpunkter, åsikter och övertygelser ställs mot varandra.

Det är nog hög tid för det moderatledda styret i kommunen att inse faktum med det parlamentariska läge som råder och där fempartikoalitionen hela tiden varit fullt medvetna om att man valt att styra i minoritet med SD som vågmästare.

Därför fortsätter vi hävda att transparens, öppenhet och bred politisk förankring tidigt i processerna ökar möjligheterna att nå fram till breda politiska lösningar. Med rådande situation, i en tid då pandemin tagit vårt samhälle som gisslan, känns det än mer viktigt. Både för att skapa ett ökat förtroende för politikens förmåga, men framför allt för att se till såväl medborgarnas som näringslivets bästa!

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.