MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

S-politik för tillgänglighet fortsätter

Posted on

I budgetfullmäktige i september lyfte jag frågan om tillgänglighet, där jag bland annat menade att tillgänglighet handlar om den demokratiska rättigheten att kunna röra sig fritt och att kunna verka i samhället även för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Jag påpekade också i mitt inlägg att riksdagen år 2000 tog fram en Nationell handlingsplan för handikappolitik där det bland annat står:

Enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ska vara åtgärdade före utgången av år 2010 i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser.

I vår kommun har det inte hänt någonting över huvud taget på det planet. Tillgänglighetsarbetet är helt obefintligt och har så varit under allt för lång tid!

Finanskommunalrådet Anna Wiklund (M) svarade i en replik på mitt inlägg i budgetdebatten att tillgänglighet är för den moderatledda alliansen ”en prioriterad fråga”. Den ekvationen får jag inte att gå ihop! Snacka om floskler!

Om det nu är en prioriterad fråga – varför händer det då ingenting?

Vid dagens nämndsammanträde för Miljö- och byggnadsnämnden var det dags för att ta beslut om nämndplan för 2013. Här lyckades jag tillsammans med mina partikamrater i nämndgruppen – Markus Lappi, Marianne van Aller, Lasse Ström och Christer Toresäter – få med ett mål om just tillgänglighet. Formuleringen lyder:

Tillgängligheten till offentliga lokaler, allmänna platser och vistelsemiljöer runt om i Enköpings kommun ska öka.

Visst, det kan låta som ett ganska torftigt mål. I och med att tillgänglighetsarbetet är lika med noll idag kan man ju tycka att det inte kommer att krävas några större insatser för att nå målet. Helt sant!

Vårt syfte är dock att det inte ska stanna där! Vi vill på det här sättet se till att arbetet med att få bort de enkelt avhjälpta hindren, så som det står i den nationella handlingsplanen, för det första ska komma igång. Vi kommer självklart att driva frågan än hårdare för att göra vår kommun fullt tillgänglig!  Fortsättning följer – var så säker!

Vi Socialdemokrater vill kunna erbjuda ALLA Enköpings medborgare god livskvalitet – utifrån sina behov och önskemål! Tillgänglighet är en demokratisk rättighet!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.