MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Samhället bygger vi tillsammans

Posted on

I dagens EP fanns en insändare som var direkt riktad till mig. Insändarskribenten avslutar sin insändare med ”Nu väntar jag på ett svar från Miljö- och byggnadsnämndens ordförande”.

I texten finns två frågeställeningar. Den första är ”Kan man lita på vad de förtroendevalda i Enköpings kommun lovar?”, vilket skribenten själv svarar ”Nej” på. Fråga två lyder ”Hur har ni tänkt framtiden för Motorbanan?

Insändarskribenten menar också att hon blivit inbjuden till invigningen av motorbanan och det i så fall är bråttom då hon ”börjar bli gammal”, men menar i nästa mening att ”Jag tycker inte att det behövs någon motorbana…

Även om frågeställaren till viss del besvarat sina egna frågor och kan tolkas som aningen motsägelsefull har jag blivit apostroferad har därför formulerat och skickat in ett svar enligt följande:

____________________________________________

Tillsammans bygger vi för framtiden

Enköping fortsätter växa och allt fler väljer att flytta till vår fantastiska kommun. Vi börjar närma oss 44.000 invånare. Allt fler företag ser fördelarna med att etablera sig i Enköping.

Det är positivt och något som vi som kommun måste se till att ge rätt förutsättningar för. Vi har ett gynnsamt läge mitt i Mälardalen i ett av Sveriges, ja till och med Europas mest expansiva områden. Därför måste vi hela tiden väga vilka behov som ska prioriteras och hur vi bäst bygger det hållbara samhället.

I all detaljplanering vi gör tar vi självklart hänsyn till bullereffekter, trafiksituationer och andra miljöaspekter som kan påverka boende. Så även vad gäller det nya bostadsområdet Älvdansen (som i folkmun kallats Kyrkoherdens fiskevatten) där ett flertal exploatörer visat stort intresse och där det andra kvarteret nu fått sitt bygglov.

Vi är just nu mitt inne i arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Enköpings stad, som är en del av den löpande planeringen och utvecklingen av kommunens fysiska strukturer och miljöer. Översiktsplanen ska bidra till en god miljö och hållbar utveckling.

I maj 2008 antog kommunfullmäktige med bred majoritet detaljplanen för en motorbana i Bårskärskogen. Efter det har det varit en lång process med överklaganden i olika instanser. De som bäst kan svara om motorbanans framtid är nog trots allt Aros Property Development AB,  som är det företag som har för avsikt att bygga Viking Motor Park.

Så vi får se om du, Berit, jag eller någon annan kommer att få möjlighet att gå på invigningen. Men om jag tolkar dig rätt ser du det inte som en förlust om det inte blir så.

Avslutningsvis vill jag tacka för dina synpunkter och besvara frågan i rubriken med att – självklart ska du kunna lita på kommunen och oss förtroendevalda. Samtidigt måste vi vara medvetna om att krav och behov förändras över tid och det måste vi anpassa oss efter. Därför är det också viktigt för oss som valt att aktivt engagera oss politiskt att vi har en dialog med kommuninvånare, näringsliv och exploatörer.

Tillsammans bygger vi vårt hållbara samhälle och utvecklar vår fantastiska kommun.

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.