MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Sanning och konsekvens

Posted on

I lokalpressen har vi kunnat läsa att Kunskapsskolan ansöker om att få ta emot elever från år 4 från och med hösten 2014. Till att börja med gäller det 40 elever men på sikt vill man kunna erbjuda 140 platser för år 4 och 5. Det vill säga 2-3 klasser i varje årskurs.

Entréskolan har lagt in om att starta sin verksamhet, Hinden vill utöka sin verksamhet och Robinssonskolan vill utöka och starta upp verksamhet för år 7-9.

Samtidigt går skolchefen ut och menar att något måste göras för att lyfta den kommunala skolan och att den ska kunna konkurrera med de friskolor som har och kommer att etableras i vår kommun.

Jag har tidigare här på bloggen hissat varningsflagg för just detta! Kommunen brottas med överytor och måste skära kostnader. Effekten blir att en skola kommer att ”läggas ner” och förslaget är att det kommer att bli Västerledsskolan. Dessa elever kommer istället att få gå till S:t Ilian enligt förslaget!

Ordförande i skolnämnden Ingvar Smedlund (M) menar att den moderatledda majoriteten ”tar ansvar för ekonomin”! Samtidigt tvingar han och hans allierade att den kommunala skolan ska, som han själv uttrycker det, ”anpassa sig”! Vad är det han menar egentligen?

De kommunala skolorna brottas redan idag med att få ekonomin att gå ihop. Elevtappen till friskolorna gör att ekonomin påverkas, vilket i sin tur får konsekvenser för verksamheten. Nu späs oron på när dessa nya besked kommer om ytterligare friskoleetableringar!

Smedlunds öppna-famnen-mentalitet menar han gynnar alla elever. Det skapar ”konkurrens” och ”valfrihet”. Frågan är bara på vems bekostnad?

Pedagogikprofessor Sven-Eric Liedman ifrågasätter denna så kallade valfriheten och går så långt att han menar att det är ”en ovärdig lek med barnens framtid”!

De privata aktörerna får hyressubventioner via skattemedel samtidigt som kommunen har problem med överytor. De kommunala skolornas ekonomier stamas åt ytterligare!

De 140 elever som Kunskapsskolan räknar med plus nyetableringen av Entréskolan samt Hindens önskemål skulle kunna jämföras med att vi tappar en hel skola ute i kransortern! Grillby har idag 158 elever, Skolsta ca 200, Lillkyrka 159 och Hummelsta 219 för att ta några exempel.

Hela tiden pratar man om att de kommunala skolorna måste visa framfötterna och att man ska konkurrera med de privata aktörerna. Det skulle nog inte vara en omöjlighet!

Men när man hela tiden från politiskt håll sätter snubbeltråd för den egna verksamheten och skapar mer oro än arbetsro ger det inte rätt förutsättningar.

Politiken måste se till att ta fram konsekvensanalyser för vad som sker i den egna verksamheten innan man säger ja så fort en ny aktör vill etablera sig.

Om man nu från förvaltningshåll menar att det är oroande med fler friskoleplatser och att ”något måste göras” samtidigt som man under en längre tid insett att det är överytor i den kommunala skolan måste man i rimlighetens namn sätta ner foten från den styrande moderatledda majoriteten och visa på att den egna verksamheten är viktig och att man tar den på allvar!

Hur ska kvaliteten i de kommunala skolorna bli än bättre om man inte ges rätt förutsättningar?

Hur ska eleverna kunna få möjlighet att nå kunskapsmålen när resurserna stryps och man hela tiden i personalgrupperna oroas över nästa åtstramning och hur det kommer att påverka den egna verksamheten?

Vad ger det för signaler utåt när man å ena sidan påstår att ”bra skolor tillsammans med välskött ekonomi är två avgörande punkter att göra Enköping till Sveriges bästa kommun” när man i nästa andetag menar att den egna verksamheten måste gilla läget och ”anpassa sig”?

Innan man fattar förhastade beslut måste det fram en långsiktig konsekvensanalys! Elevantalet för de kommande åren är inte okända. Därför borde det inte heller vara omöjligt att se över tid och få fram hur nyetableringar av friskolor påverkar den egna verksamheten!

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.