MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Satsa på Fritids – det lönar sig!

Posted on

fritidsNu kommer rapporter från Försäkringskassan om att personalen på fritidshemmen och förskolorna är kraftigt överrepresenterade i långtidssjukskrivningar för psykiska diagnoser! Självklart handlar det om personalens arbetssituation och Skolverket har också redovisat att barngrupperna på fritidshemmen är större än någonsin!

Jag arbetar själv på ett fritidshem och kan bara bekräfta detta. Antalet elever ökar stadigt samtidigt som bemanningen är konstant. På mitt fritids i Lillkyrka ökade antalet elever med ca 14% från läsåret 12/13 till innevarande läsår. Personalstyrkan? Densamma!

Parallellt med denna utveckling ökar också kraven på fritidshemmens pedagogiska innehåll i och med styrdokumenten. Fritids ska ”komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen”.

Med andra ord ska vi fånga upp den röda tråden från skolan, ge möjlighet till läxhjälp och annat skolarbete, erbjuda verksamhet som lockar barnen samt ge förutsättningar för fri lek och sociala utveckling.

Vi ska säkerställa elevernas närvaro, ha koll på vilka som ska ta bussen hem och när, möta varje elev utifrån dennes behov och förutsättningar, ha daglig kontakt med föräldrar och vårdnadshavare, dokumentera vår verksamhet och mitt i allt ska det ges möjlighet för eleverna till fri lek!

Värt att ha med i denna beskrivning är också att den personal som arbetar på fritids oftast också finns som resurspersonal på skolan och tar ett stort ansvar på skolans svåraste ”lektioner” – rasterna! Det är inte heller ovanligt att resurspersonalen, som tillsammans med klasslärare arbetar i klassen, får gå in som vikarie när läraren är sjuk. Och får då klara klassen på egen hand!

Det blir mycket tid i barngrupp från tidig morgon till sent på eftermiddagen och under fritidstiden i det närmaste ingen möjlighet till raster!

Det låter kanske som jag klagar, men det är absolut inte min mening. Jag trivs verkligen med mitt jobb och jag får så mycket tillbaka från alla våra härliga elever och deras föräldrar, som ofta visar sin uppskattning.

Men om vi även fortsättningsvis ska kunna ge våra elever det som förväntas krävs en satsning på fritidshemmen. Det finns gränser för hur mycket vi klarar av och de alarmerande rapporterna om barngruppernas storlek och överrepresentationen i långtidssjukskrivningar är varningssignaler att ta på allvar!

Lärarförbundets ordförande Eva Lis Sirén menar att det behövs en maxgräns för storleken på barngrupper och att man från politiskt håll uppmärksammar situationen kring fritidshemmen. Sirén säger bland annat:

Det måste finnas maxgränser och de ska fastställas på lokal nivå. Sedan regnar det politiska utspel kring skolan men det är total tystnad kring fritidshemmen.

Här vill jag att vi Socialdemokrater tar initiativ för att förbättra situationen för personalen på våra fritidshem. Den personal som är så viktig för att vi ska ha en fungerande skola! Vill vi att fritidshemmen ska vara komplementet till skolan måste också personalen få rätt förutsättningar att leva upp till de kraven.

En satsning på fritidshemmen och dess personal är en satsning på skolan och därmed en satsning som ger förutsättningar till att fler elever når kunskapsmålen. Vi måste se helheten!

Det här är en fråga som jag kommer att driva lokalt i Enköping. Både ur ren självbevarelsedrift, men framför allt för att våra barn på fritidshemmen ska mötas av personal som orkar. Hela dagen -varje vecka – året om!

/Matz

One thought on “Satsa på Fritids – det lönar sig!

  • Tess Enarsson 10 april, 2014 at 19:25
    Reply

    Bra, Matz!!
    Jag driver också gärna frågan lokalt med dig! Men jag brinner även för fritidsgårdarna som blir en fortsättning på skola/fritids.

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.