MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Självklart ska landsbygden utvecklas

Posted on

På en tråd på Facebook har det kommit synpunkter på att vi i Miljö- och byggnadsnämnden avslagit en del ärenden på landsbygden med hänvisning om att det finns en risk för krav på kommunalt VA. ”Man kan väl skriva in i bygglovet att man får bygga enskilt avloppkom som ett förslag.

Underförstått fanns en ton av att vi från nämnden aktivt valt att motarbeta landsbygdsutvecklingen och i klartext menades att politiken inte ”vågar gå emot tjänstemännen”.

Jag har full förståelse för människors frustration som vill bygga på landsbygden, men som får ett nej. Det finns inget parti vad jag vet som inte vill att landsbygden ska kunna utvecklas.

Jag brukar få kommentarer om att “Hur svårt kan det vara att driva en kommun? Det är ju som att driva ett företag och att man måste ha koll på intäkter och kostnader. Framför allt kostnaderna!

Det är bland annat det detta handlar om. När grupper av hus på landsbyggden blir större ökar risken att problem med eget vatten uppstår. Därför får fastighetsägare inom sådana område begära hos kommunen att området ska utgöra verksamhetsområde för kommunalt VA.

MÅSTE kommunen antingen bygga ut det kommunala nätet eller ta över driften på eventuella gemensamma lösningar. Detta kan leda till stora kostnader för kommunen och även för enskilda fastighetsägare som då måste tvångsanslutas till kommunalt VA.

Även om man initialt ordnar ett enskilt VA så kan det förändras över tid. Det kan bli problem med vattnet eller att de boende inte klarar av driften av anläggningen. Men oavsett anledningen har kommunen SKYLDIGHET enligt lagstiftningen att lösa det eftersom vi först har bedömt att dessa platser är lämpliga för bostadsbebyggelse. Därför kan vi inte bara “skriva in i bygglovet att man får bygga enskilt avlopp”.

Det är därför plankravet finns när man vill bygga en större grupp av nya hus. Då ska alla dessa frågor utredas och en lösning ska finnas redan under planarbetet.

Det handlar absolut inte om att vi som är politiskt aktiva ska “våga gå emot tjänstemännen”. Vi har en skyldighet att rätta oss efter gällande lagstiftning och samtidigt ta ett långsiktigt ansvar för kommunens ekonomi.

Självklart vill vi att vår vackra landsbygd ska kunna utvecklas, att människor ska kunna bo där de vill och att näringslivet ska kunna blomstra ikapp med det landskap det är lokaliserat i.

Regeringen gav i maj 2017 till miljö- och energidepartementet uppdrag att se över kommunens skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och frågor om små avlopp. Lagen ska träda i kraft 1 juli 2019.

I Facebook-tråden var ett antal centerpartister snabba att kommentera i och med att de utger sig för att vara det enda alternativet för landsbygden. Både Ulrika Ornbrant och Johan Örjes menade att det ”kommer att krävas en hel del arbete för att förbättra kulturen i kommunen”.

Det är något oroväckande att Ornbrant som aspirerar på att bli kommunalråd och Örjes som idag är oppositionsregionråd försöker lägga skulden på en ”kultur”, när det handlar om att Miljö- och byggnadsnämnden är en tillsynsmyndighet som har en lagstiftning att rätta sig efter.

Kommunikationen inom centern verkar inte heller fungera då varken Örjes eller Ulla Hellström hade koll på att besluten i nämnden fattats enhälligt och att centers representant och ledamot varit delaktig i besluten utan att ha en avvikande uppfattning.

Centerns riksdagsledamot från Enköping Solveig Zander var däremot mer nyanserad och menade att vi nu tålmodigt får invänta den lagförändring som träder ikraft vid halvårsskiftet 2019. Jag kan bara hålla med!

I tråden kom också anspelningar på att politiken skulle ha ”någon annan anledning” att inte ge bygglov i den här typen av ärenden. Det känns lite tråkigt att bli anklagad för något, men utan att förstå vad det egentligen handlar om. Rykten sprids snabbt och blir lätt till ”sanningar”.

Enköping växer och behovet av både bostäder och verksamhetslokaler ökar – i hela kommunen. Att då påstå att vi från Miljö- och byggnadsnämnden skulle ha en egen agenda som motarbetar detta faller på sin egen orimlighet. Vad har vi att vinna på det?

Vi Socialdemokrater vill självklart att HELA kommunen utvecklas och att vi bygger den tillsammans – för alla. Vi kan dock inte blunda för rådande lagstiftning, men vi kan påverka för att förändra den och på det viset skapa ökade möjligheter att människor ska få bo, leva och verka där det passar dem bäst.

/Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.