MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Slopa LÄX-RUT och läxorna

Posted on

Igår gick det att läsa i DN att Stefan Löfven vill avskaffa LÄX-RUT – den skattesubventionerade läxhjälpen som den borgerliga regeringen infört! Det är bra och ett steg i rätt riktning!

Jag har tidigare här på bloggen uttryckt mina åsikter om just LÄX-RUT. Det är ett system som skapar kunskapsklyftor och som låter plånboken avgöra vem som har rätt till kunskap!

Det är som sagt ett steg i rätt riktning att Socialdemokratin nu säger sig vilja ta bort detta, men frågan är om vi inte behöver gå djupare i diskussionen kring läxor över huvud taget?

Den fråga vi borde ställa oss är: Vad är syftet med läxor?

Skolan har ett tydligt uppdrag att förmedla kunskap till våra barn. Det är i skolan de utbildade pedagogerna finns och då borde rimligtvis också skolan vara de som är bäst lämpade att hjälpa barnen med läxor – om dessa över huvud taget ska finnas!

Vi har ett samhälle idag som gör att föräldrar har svårt att hinna med att hjälpa sina barn med läxorna. Det var en starkt bidragande orsak till att LÄX-RUT genomförts. Fritidsaktiviteter tar ofta ett stort utrymme av den fria tiden för våra barn och många är uppbokade flera dagar i veckan.

Ofta kommer argumentet att läxor är till för att föräldrar ska kunna se och förstå vad deras barn gör i skolan. Det finns dock problematik i att det sätt som eleverna lär sig exempelvis matte i skolan idag inte stämmer överens med hur föräldrar och äldre generationer fått lära sig.

Har man då som elev gjort fel enligt läraren staffas man dubbelt och måste göra om och rätta! Alltså försvinner viktig tid i skolan då eleven kunde gjort annat!

Återigen – vad är syftet med läxorna?

Det finns också de som förordar att Fritids ska kunna tillhandahålla läxhjälp. Att Fritids skulle vara behjälpliga med läxor faller på flera punkter.

För det fösta ser vi idag att allt fler barn är inskrivna på Fritids, vilket medför att barngrupperna på avdelningarna blir allt större. Ökningen av personaltätheten följer dock inte i samma takt som elevantalet!

Fritidshemmet har också ett tydligt uppdrag enligt styrdokumenten. De ska vara ett komplement till skolan. En plats där man fördjupar det man förvärvat i skolan genom att göra praktiskt och vardagsnära det som man gjort teoretiskt i skolan. Exempelvis om man arbetar med matte i klassrummet och går igenom enheter fångar Fritids upp tråden och bakar!

Läxans syfte måste förklaras! Varför ska barnens arbetsdag fortsätta när deras tid på ”arbetsplatsen” är över? Varför fortsätter skolarbetet i hemmet?

Jag tycker det är bra om LÄX-RUT försvinner och alla barn får rätt till likvärdig kunskap. Men frågan är om det är läxhjälp de behöver eller om det går att inrymma i skolans ordinarie verksamhetstid?

/Matz

2 thoughts on “Slopa LÄX-RUT och läxorna

 • Rolf Jönsson 28 september, 2013 at 18:28
  Reply

  Mycket bra synpunkter, Matz! Jag har svårt att förstå systemet med läxor. Skolan borde kunna stå på egna ben, fixa det här med kunskap och bildning utan att behöva hjälp från fritidshem, från läxhjälpsorganisationer, läxhjälpsföretag eller föräldrarna. Läxor är en kvarleva från svunna tider. Sedan lär sig ju barn oändligt mycket dessutom på icke skoltid, och det gäller att göra den tiden så stimulerande som möjligt.

  • Matz Keijser 28 september, 2013 at 20:25
   Reply

   Tack, Rolf! Håller verkligen med om att läxor är en kvarleva från en svunnen tid!

   Ja, den fria tiden barnen har ska vara stimulerande, men det ska också skoltiden vara!

   Skolan måste hitta tillbaka till att stimulera elevernas nyfikenhet och egna kreativitet. Lärarna måste också få tillbaka tid att vara inspirerande pedagoger, som ser elevernas potential! Mindre administration och mer tid till kunskapsförmedling!

   Skolan måste bli mer lustfylld och attrahera eleverna att vilja ta till sig ny kunskap!

   Det finns en parallell här! Om lärare får chansen att vara proffs på det de är bäst på, att vara lärare, kommer också eleverna få möjlighet till rätt kunskap och förhoppningsvis också inom skolans ramar!

   /Matz

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.