MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Slumpa inte bort Bredsand!

Posted on

De Enköpingsbor som inte någon gång tillbringat en dag på Bredsands badstränder är nog lätträknade. De perfekta gräsytorna att lägga ut en filt att ligga på, sandremsan vid vattenbrynet där barnen kan leka med sina hinkar och spadar, det långgrunda och barnvänliga badet, bryggor och hopptorn för de lite djärvare, restaurangen och kiosken när man behöver fylla på energi. Bredsand har allt för en dag på stranden.

Vi får inte glömma bort campingen med möjlighet för såväl husvagnsägare, som för den som vill sätta upp ett tält. Servicehuset med det allra viktigaste för att kunna sköta hygien och disk.

Bredsand – denna pärla vid Mälaren – är viktig för oss Enköpingsbor, men den är också en viktig del för vår turistnäring.

Tyvärr har vi under senare år sett vårt kära Bredsand chansera. Campingen håller inte vad det lovar och betygen på bland annat Tripadvisor, en resesite där besökare kan ge betyg vid sin vistelse på platsen, har dalat allt mer och når nu rena bottennoteringar.

Den fina stranden missköts. Självklart har varje besökare ett ansvar att ta för att ta hand om sitt eget avfall, men det finns ett avtal om skötsel av strandområdet som inte hålls.

Restaurangen har ett flertal gånger bytt ”ägare”. Det som en gång var ett uppskattat inslag vid badet och som bland Bredsandsbor (med omnejd) gick under benämningen ”bykrogen” har idag mycket kvar att önska.

I och med förfallet av vårt Bredsand har också förtroendet för Nordic Camping/First Camp rasat i takt med betygen på Tripadvisor och andra resesiter. Åtminstone för oss Socialdemokrater.

Det är helt riktigt att vi tidigare varit positivt inställda till en tomträtt, men då under förutsättningen att kommunen skulle säkerställa att en återköpsklausul i ett sådant avtal kunde garantera just ett återköp och därmed full rådighet över Bredsand.

Det förslag som SD lade på kommunstyrelsen i tisdags 23/3, och som fick stöd av M, C, L och KD, innebär att kommunen ska bilda ett bolag och inneha 1 aktie. Resterande aktier kommer att innhas av First Camp. Dock finns ingen som helst garanti för att det, vid en eventuell försäljning av tomträtten, ens kommer vara möjligt för kommunen att få förköpsrätt. Det är blott en from förhoppning utan juridiskt stöd!

Under kommunstyrelsen yrkade vi Socialdemokrater avslag på förslagen om tomträtt. Med de senaste årens facit på hand har vi inte det förtroende för First Camp som de borgerliga och SD tydligen har. Vi vill inte tappa rådigheten över vår pärla vid Mälaren. Vi vill att kommunmedborgarna ska känna fortsatt stolthet över Bredsand och känna att det är vårt gemensamma!

Under KS-debatten, som varade i dryga timmen, hävdade moderaternas Mats Flodin att vårt ställningstagande enbart grundade sig på ideologi. Att vi ville stoppa en privat aktör av just ideologiska orsaker.

Flodin och moderaterna kan inte ha mer fel. Vi har absolut ingenting emot att en privat och seriös aktör skulle drifta campingen och skötseln av strandområdet. Det vi däremot motsätter oss är just ett 60-årigt tomträttsavtal, där vi som kommun helt frånsäger oss rådigheten över Bredsand. Vi har förordat ett långsiktigt hyresavtal och är övertygade om att det går att få ekonomi i det.

First Camp, SD och de borgerliga partierna, hävdar att man inte kommer att få något lån för att lägga på investeringar i storleksordningen 3 miljoner kronor om man inte har en tomträtt. Av dessa 3 miljoner skulle 1,6 miljoner läggas på en 9-håls äventyrsgolfbana (på en väldigt begränsad yta) och resterande på att rusta bland annat servicehuset till en dräglig standard. Det är vad som skrivs in i det 60-årig avtalet – en investering på 3 miljoner.

Personligen kan jag tycka att om kommunen tog investeringskostnaderna (0,06% av kommunens totala budget på 2,5 miljarder kronor) och skrev ett långsiktigt hyresavtal med en seriös aktör, som är villig att drifta campingen och skötseln av badet, skulle det inte bara innebära att vi behåller rådigheten över Bredsand utan det visar också på att vi tar ansvar och har förstått hur viktigt Bredsand är för våra kommunmedborgare.

Om Mats Flodin och moderaterna anser att genom att ta ansvar samt att vara lyhörd för vad medborgarna vill är ideologi får det stå för dem. VI politiker har fått ett förtroende från väljarna, som förväntar sig att vi förvaltar och utvecklar vår kommun för medborgarnas bästa.

VI Socialdemokrater kommer fortsätta kämpa för att Bredsand även framgent kommer att vara VÅRT BREDSAND!

Ordförande för
Socialdemokraterna i Enköping

Kommentera

Your email address will not be published.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.