MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: 1 maj

1 maj – frihet, jämlikhet och solidaritet! 01maj

1 maj – frihet, jämlikhet och solidaritet!

1 maj – arbetarrörelsens dag med plakatmålning, utdelning av rosor, demonstrationståg med blåsorkester och tal av lokala fackliga och politiska företrädare och med en huvudtalar från partiledningen. Så brukar det se ut och så också

Nyckeln till Sveriges framgång! 02apr

Nyckeln till Sveriges framgång!

1 maj får Enköping besök av Sveriges finansminister Magdalena Andersson. Jag hoppas verkligen att hon kommer att förklara och beskriva att vi idag har ett finansiellt läge där svensk ekonomi växer snabbast bland de rikaste