MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: Anna Ekström

Läx-rut – ännu ett misslyckande! 27aug

Läx-rut – ännu ett misslyckande!

Vi Socialdemokrater varnade för konsekvenserna! Skolverket var kritiska redan innan det sjösattes! Ändå drev den borgerliga regeringen igenom skattesubventionerad läxhjälp – läx-rut! Nu går Skolverkets generaldirektör Anna Ekström ut i media och menar att detta