MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: Börje Isaksson

FP sätter P för fri P 23jun

FP sätter P för fri P

”allians är en överenskommelse mellan olika parter som arbetar för samma mål. I Sverige kallar sig de fyra borgerliga partier som har regeringsmakten sedan 2006 för Alliansen.” (Källa: www.ne.se – Nationalencyklopedins hemsida) Om det nu är