MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: branschstöd

Meningslös (m)omssänkning 15jul

Meningslös (m)omssänkning

När jag ändå är inne på temat ”menings- och resultatlösa borgerliga reformer”! Jag har vid ett flertal tillfällen både i mitt bloggande och i debattartiklar ifrågasatt sänkningen av restaurangmomsen och att det inte skulle ge

Anställningsstöd eller momssänkning? 28jan

Anställningsstöd eller momssänkning?

Den moderatledda alliansen drev igenom sänkt restaurangmoms för att ”öka möjligheterna för restaurangägare att kunna anställa i första hand unga människor”. I början av året kom siffror som pekade på att 6000 personer hade fått