MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: budget 2016

Kvalitetssäkra handläggningstider 19okt

Kvalitetssäkra handläggningstider

Mitt inlägg i dagens budgetdebatt: Enköping växer snabbt och det har vi i Miljö- och byggnadsnämnden under innevarande år upplevt genom ett oerhört hårt tryck vad gäller antalet ärenden som kommit in. Det har medfört