MATZ KEIJSER

ORDFÖRANDE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I ENKÖPING

Etikett: bygglovshandläggning

Svar på fråga om bygglov 12apr

Svar på fråga om bygglov

Här är mitt svar från kvällens fullmäktige till Janne Fredriksson (c) som ställde en fråga om Miljö- och byggnadsnämnden har någon skuld i att bygglovshanteringen 17 veckor: Bygglov ska behandlas lika och vara rättssäkra enligt